Aktuality

Napriek obmedzeniam to seniori v Kežmarku statočne zvládajú

Ako skupina najviac ohrozená súčasnou epidémiou žijú klienti v domovoch dôchodcov s obmedzeniami zo všetkých najdlhšie. Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby v Kežmarku v tomto období prijalo prísne opatrenia na zamedzenie šírenia nákazy.

Prvé testovanie 63 zamestnancov zariadenia sa uskutočnilo 20. apríla. „Išlo o sponzorské testovanie firmou Medirex, vďaka ktorému sme sa v zariadení upokojili, keďže prítomnosť nákazy COVID-19 sa u žiadneho zo zamestnancov nepotvrdila,“ povedala Marcela Ištocyová, riaditeľka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby v Kežmarku. Testovalo sa formou PCR testov, ktoré sú odporúčané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Svetovou zdravotníckou organizáciou.

Personál zariadenia nezaskočila ani pandémia koronavírusu. „Máme pripravený aj krízový plán, ktorý čiastočne už aj teraz využívame. Najrizikovejšou skupinou sme my zamestnanci, lebo chodievame mimo zariadenie, a naši klienti sa sústreďujú len v zariadení,“ povedala Ištocyová. Opatrenia neovplyvnili akútne návštevy zdravotníckych zariadení a hospitalizácie. Po návrate z iných zariadení v rámci jedného bloku boli vytvorené karanténne izby s piatimi lôžkami. „Tieto izby majú svoj špecifický režim. Vracajú sa do nich obyvatelia zariadenia, u ktorých sa nákaza koronavírusom nepotvrdila, ale aj napriek tomu musia byť 14 dní v izolácii,“ informovala riaditeľka, ktorá na toto špeciálne oddelenie vyčlenila aj dvoch pracovníkov zabezpečujúcich stálu opateru. Po štrnástich dňoch sú obyvatelia týchto izieb preložení naspäť do svojej izby.

V zariadení pre seniorov si uvedomili vážnosť situácie po zverejnení informácie, že človek šíriaci koronavírus môže byť bezpríznakový. Sprísnené kontroly u obyvateľov a zamestnancov v podobe merania teploty a sledovania respiračných ochorení boli prijaté hneď po prvých vládnych opatreniach. Povolené sú vstupy pre lekársku a zdravotnícku starostlivosť, povinnú údržbu v rámci zariadenia a návštevy paliatívnych (nevyliečiteľných) pacientov. V tomto prípade sa však tiež posudzuje zdravotný stav a osoba musí podpísať vyhlásenie, že nebola v kontakte s potvrdenými, ale i s potenciálnymi nosičmi nákazy. Pri vstupe dostane ochranné prostriedky – plášť, rukavice a rúško.

Nemôžu ísť von, ani na nákup, nemôžu prijímať návštevy, nemôžu mať skupinové aktivity, na ktoré boli zvyknutí. Seniori aj napriek nepriaznivým okolnostiam čas trávia rôznymi aktivitami. Od noviniek v podobe online komunikácie so svojimi blízkymi až po pestovanie zeleniny. „Zakúpili sme tablet do nášho zariadenia a urobili sme si konto na Skype. Som pozitívne prekvapená, koľko ľudí oslovila táto forma komunikácie. Snažíme sa naďalej kontakty s rodinou podporovať,“ uzavrela Ištocyová. Zaujímavým spestrením je počas karantény aj rozhlasové vysielanie v priestoroch zariadenia, ktoré si pripravujú samotní klienti.

Ondrej Miškovič