Aktuality

Náš svet fantázie

Ani by ste neverili, čo všetko dokážu šikovné detské rúčky malých výtvarníkov. Je to hotové čarovanie s farbami, rydlom, hlinou, papierom a inými materiálmi. Usilovná práca mladých výtvarníkov ZUŠ A. Cígera prináša svoje plody, nimi sa žiaci prezentujú na výstavách a súťažiach doma aj v zahraničí. Všetky sú originálne a nenapodobiteľné.

Téma 48. ročníka Medzinárodnej výtvarnej výstavy detí v Lidiciach v Českej republike bola krajina. Rastliny patria do krajiny a krajina patrí človeku a zvieratám – to bolo hlavnou myšlienkou našich grafík, ktoré sme zaslali do súťaže. V obrovskej konkurencii súťažiacich z celého sveta získali medaily Teodor Navrátil a Leonard Navrátil za suchú ihlu Kone na lúke. Medailu za kolekciu grafík získali žiaci: Nina Pacigová, Zoe Molčany, Barbora Zoričáková, Viktória Semaňáková a Sofia Trošanová.

Aj v tomto náročnom období pandémie koronavírusu bola vyhlásená celoslovenská súťaž a výstava výtvarnej a literárnej tvorby detí Dúha v Starej Ľubovni. Téma 24. ročníka bola daná koncom roka 2019 a je stále aktuálna – šťastné chvíle so svojimi blízkymi. V tomto roku bolo prihlásených do súťaže 305 výtvarných prác z celého Slovenska. Ocenenie získali: Sofia Petrasová (2. miesto), Barbora Jackulíková (3. miesto), Lenka Ondo-Eštoková (3. miesto), Lenka Ondo-Eštoková (čestné uznanie).

Radosť nám priniesla aj medzinárodná výtvarná súťaž Zlatý drak v Liptovskej Štiavnici. Cenu za výnimočnú výtvarnú prácu na tému divadlo získali: Janka Briksiová, Slávka Briksiová, Dorotka Muncnerová, Sabína Galliková, Júlia Benková, čestné uznanie získali: Ema Bizubová, Viktória Kapralová, Barbora Jackulíková, Martin Chritz, Dávid Krzysik.

Propagáciou myšlienky o istotách mladých ľudí v prostredí, v ktorom žijeme, je aj súťaž Moje (ne)istoty. Celoslovenské kolo tejto súťaže pre žiakov II. stupňa základných umeleckých škôl aj žiakov stredných škôl na Slovensku bolo úspechom pre Mateja Horného, ktorý získal cenu vo svojej kategórií.

Oceneným blahoželáme, prajeme všetkým žiakom v budúcom školskom roku pevné zdravie, veľa tvorivých nápadov a fantázie.

Gabriela Kornajová

ZUŠ A. Cígera v Kežmarku