Aktuality

Nespí spánkom Šípovej Ruženky

Kultúra v Kežmarku aj napriek nepriaznivej situácii plánuje od jari podujatia v rôznych miestach nášho mesta. Sústredí sa na otvorené priestranstvá, prípadne pohodlie vášho auta.

Minulé leto sa nieslo v duchu kultúrnych akcií na čerstvom vzduchu. Spolu 43 podujatí sa okrem hradného nádvoria a Hlavného námestia uskutočnilo v nanovo sprístupnených priestoroch záhrady za administratívou kultúrneho strediska na Starom trhu a v záhrade knižnice na Hlavnom námestí. Boli to kino premietania, tematické hudobné a cestovateľské večery, divadelné predstavenia pre deti i dospelého diváka, malý folklórny festival, tvorivo-čitateľské podujatia, besedy so spisovateľmi, vernisáže výstav v záhrade knižnice, kde bola sprístupnená aj letná čitáreň pre občanov mesta.

Podujatia zaznamenali pozitívny ohlas u obyvateľstva, preto chceme v tomto trende pokračovať. Intenzívne pracujeme na povoľovacom procese a technickom zabezpečení autokina. Ak to situácia dovolí, už na jar by sme chceli spustiť tento projekt. Lokalít na jeho prevádzku je hneď viacero. V okolí skvostu Kežmarku – hradu, či v objatí troch chrámov. Okrem podujatí v lokalitách, ktoré sme využívali, chceme sa zamerať aj na pekné zákutia parku za hradom, ktoré by sme vedeli využiť na komorné koncerty pod holým nebom, ktoré by si vychutnali diváci z lavičiek či piknikových diek.

Výstavná sieň mesta Kežmarok v objekte knižnice má pripravený pestrý plán výstav na tento rok. Pri jeho zostavovaní sme dbali na to, aby priestor dostali zaujímaví výtvarníci z regiónu, žiaci a študenti umeleckých škôl, literárne výstavy a tiež projekty obohatené o tvorivé dielne. Podľa pandemickej situácie budeme jednotlivé výstavy spúšťať v približne mesačným obmenách.

Barbora Kaprálová, foto: Daniel Dluhý