Aktuality

Nové izby v zariadení pre seniorov v Kežmarku prinesú viac súkromia a sebestačnosti

Hlavným zámerom rekonštrukcie je zvýšenie ubytovacieho komfortu obyvateľov, zabezpečenie bezbariérovosti a naplnenie legislatívy v oblasti poskytovania sociálnych služieb.

V utorok 20. apríla vedenie mesta slávnostne odovzdalo stavbu na rekonštrukciu. Ako dar dostali všetci seniori vitamínové balíčky. Zaspievať a zahrať prišiel folklorista Daniel Damer.

„Pre nás je priorita, aby klienti zariadenia pre seniorov mali podmienky prispôsobené na dnešnú dobu. Toto bude tretia a posledná rekonštrukcia vnútorných oddelení. Zostane nám ešte kuchyňa. Na jej obnovu sa už pripravuje potrebná dokumentácia. V blízkej budúcnosti by sme sa radi pozreli aj na spôsob, ako znížiť energetickú náročnosť budovy, či už zateplením, obnovou strechy, izoláciou, prípadne novými oknami. Na záver by sme radi zrekultivovali aj záhradu,“ ozrejmil plány mesta primátor Kežmarku Ján Ferenčák a dodal: „To, ako sa správame k starším a bezbranným, je vizitkou vyspelosti spoločnosti a každého jedného z nás.“

Rekonštrukcia bude prebiehať v dvoch etapách, na dvoch oddelenia C1 a C2. Na každom z nich sa vybudujú 4 jednolôžkové a 10 dvojlôžkových izieb, každá so samostatným sociálnym zariadením. Vybuduje sa aj nová miestnosť určená na terapie a spoločné aktivity a vzdelávacia miestnosť určená na semináre.

Ako uviedla riaditeľka Zariadenia pre seniorov (ZPS) a Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) Kežmarok Marcela Ištocyová, v priebehu štyroch rokov sa zrekonštruovali tri z piatich oddelení. Obnova C1 a C2 by sa mala ukončiť ešte tento rok. „Rekonštrukciu sme si rozdelili do etáp, musíme ju totiž realizovať počas plnej prevádzky. Zámerom je zvýšenie bytového komfortu zariadenia, ale tiež komfortu v oblasti hygieny – v každej izbe bude bezbariérové WC a bezbariérová sprcha. Okrem toho sa na každom oddelení vybudujú aj nové prevádzkové priestory ako kúpelňa s vaňou, čistiaca miestnosť, kuchynka či sklad čistého prádla,” doplnila riaditeľka.

V zariadení pre seniorov momentálne prebýva 101 klientov. Vzhľadom na pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19, musia byť v zariadení k dispozícii aj karanténne izby. Z tohto dôvodu budú desiati z nich dočasne presťahovaní na kežmarskú polikliniku, kde im budú poskytované všetky potrebné služby. Návrh na výpožičku nebytových priestorov po dobu trvania rekonštrukcie dvoch spomínaných oddelení schválili mestskí poslanci na mimoriadnom zasadnutí v piatok 16. apríla.

Zariadenie pre seniorov Kežmarku bolo oficiálne uvedené do prevádzky 1. januára 1975. Domov dôchodcov bol najprv špecifikovaný ako domov sociálnych služieb pre mentálne chorých ľudí. Išlo o prvé zariadenie v Popradskom okrese s pôsobnosťou pre celý východoslovenský kraj. Po troch rokoch sa zariadenie transformovalo na domov dôchodcov s celokrajskou pôsobnosťou. V roku 2002 prešlo zariadenie do pôsobnosti mesta Kežmarok.

Mesto v roku 2017 získalo ocenenie Senior Friendly.

Mgr. Barbora Sosková
oddelenie komunikácie a propagácie