Aktuality

Novembrové číslo Novín Kežmarok čoskoro vo vašich schránkach

ilustračný obrázok

Práve sme si pre Vás pripravili už novembrové číslo Novín Kežmarok, v ktorom sa dočítate:

SKÚSENOSTI UČITELIEK POMÁHAJÚ I RODIČOM

Ťažkosti pri začleňovaní sa najmenších do kolektívu sú individuálne, vychádzajú z predchádzajúcich skúseností a osobnosti toho, ktorého jedinca. Dôležitú úlohu pri tom zohráva profesionalita učiteliek materskej školy. Rodič by mal podporovať dieťa a viesť ho k samostatnosti, pretože sa v materskej škole stretáva so všetkým novým. „Stačí ak sa vie dieťa aspoň z polovice venovať samoobslužným činnostiam pri obliekaní a jedení. Veľmi dôležitá je vzájomná spolupráca učiteľky a rodiča,“ prezradila riaditeľka materskej školy Daša Arpášová.

OPRAVA KAPLNIEK V KEŽMARKU

V našom okolí sa často nachádzajú i nenápadné stavby, no zvedavému oku sa neukryjú. Medzi ne by mohol niekto radiť aj dve kaplnky v blízkosti Kežmarku. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok plánuje ich rekonštrukciu v najbližších mesiacoch.

EXPOZÍCIE HRADU, AKO ICH (NE)POZNÁTE

Kežmarský hrad je jediným úplne zachovaným hradom na Spiši. Poznáte, aké expozície má naša mestská dominanta?

VETERÁNKY KEŽMARSKÉHO MÚZEA

V expozícii Múzea v Kežmarku sa nachádza osem automobilov, 18 motocyklov, štyri bicykle, drevená brička od kežmarského výrobcu z prelomu 19. a zač. 20. storočia, v poslednej miestnosti sa nachádza hasičská technika – akou je napríklad ručná hasičská striekačka od kežmarského výrobcu Aurela Kinczlera z 19. storočia, hasičský rebrík, prilby, uniforma, tablá a iné zaujímavé zbierkové predmety. „Časť vystavených predmetov pochádza zo zbierkového fondu Múzea v Kežmarku. Väčšina historických vozidiel a motocyklov patrí členom Veteran car clubu Poprad,“ informovala riaditeľka múzea Erika Cintulová.

FILMOVÉ SPRACOVANIE PODPORUJE ČÍTANIE

Mestská knižnica neustále rozširuje svoj knižný fond. Od začiatku letných prázdnin pribudlo do našej knižnice celkovo 312 nových knižných titulov, ktoré mestská knižnica získala ako dar od čitateľov, alebo zakúpila z finančného daru od Pavla Winczera.

Už čoskoro vytlačené vo Vašich schránkach a na sociálnych sieťach mesta.

Prílohy na stiahnutie