Aktuality

Noviny v premenách času

ilustračný obrázok

Tlačené slovo má v Kežmarku už takmer viac ako 140-ročnú tradíciu. História zasiahla aj do vydávania periodickej tlače. Menila svoj šat, dobu vychádzania a reflektovala vtedajšie politické zameranie.

Prvenstvo v tejto oblasti je spojené s početnou nemeckou komunitou, ktorá už za monarchie vydávala niekoľko periodík. Týždenník Karpathen-Post vychádzal v tlačiarni rodiny Sauter od záveru 19. storočia a mal počas druhej svetovej vojny trojročnú prestávku, nakoľko museli majitelia tlačiarne evakuovať do Nemecka. Po niekoľkých pokusoch a pravdepodobne značného nátlaku vtedajších straníckych orgánov vyšiel týždenník Nová Dedina. Po deviatich rokoch prezentácie Jednotného roľníckeho družstva sa premenoval na Kežmarské noviny. I tie boli po polroku zrušené podobne ako po územnej reorganizácii okres Kežmarok.

Reakciou na udalosti z augusta 1968 bolo prvé číslo Kežmarských hlasov. Výrazne protiokupačný tón článkov kraľoval tajne rozposielaným novinám. Ich cesta bola neraz tŕnitá, po treťom čísle pripravenom mládežou vstúpil umiernený duch doby. Nasledujúce číslo nemohlo vyjsť tlačou, písalo sa teda na strojoch. Spomínaná miestna mládež sa tak dostala do pozornosti Štátnej tajnej bezpečnosti, čo im na niekoľko rokov ovplyvnilo život. Krátko vychádzal mesačník Kultúrny spravodaj zameraný na výročia, mestské pamiatky a osobnosti. Naplno sa v Kežmarku začali opäť vydávať noviny až po Nežnej revolúcii. Iba dva roky existoval občasník Kežmarské hlasy, orientovaný nielen na vzniknutú Verejnosť proti násiliu, ale aj na ostatné politické strany a hnutia.

Snaha o dobrú informovanosť o miestnom dianí pre Kežmarčanov vyústila k vzniku novín s názvom Kežmarok. V roku 1992 vzniklo prvé číslo o Európskom ľudovom remesle a ich redaktorom bol Jaroslav Švirloch. K obyvateľom mesta boli doručené členmi skautského zboru dvakrát mesačne. Periodicita novín Kežmarok sa nezmenila do konca roka 2015, nasledoval mesačník s farebnou obálkou ako ho držíte v rukách dnes. Niekoľkoročným redaktorom bol Pavol Humeník, sídlom redakcie bola historická budova pri Radnici.

Nemalou mierou prispeli do miestnej tlače i periodiká náboženských obcí. Rímskokatolícka farnosť v Kežmarku zabezpečuje informačník Cesta. Spočiatku bol taktiež mesačníkom a v súčasnosti vychádza sporadicky. Môže sa však pochváliť prvenstvami v súťažiach podobne ladených časopisov. Zborový list Evanjelického a v. cirkevného zboru v Kežmarku vychádza od roku 1998 dodnes k sviatkom Veľkej noci a Vianoc. Mnohokrát ide o objemný časopis plný zaujímavých článkov.

Na poli periodickej tlače sa realizoval i Klub filatelistov v Kežmarku. Časopis Kežmarská filatelia venoval svoju pozornosť predovšetkým návrhom na príležitostné poštové pečiatky a pohľadnice. Často v ňom mohol začínajúci filatelista nájsť potrebné vysvetlenie pojmov či objasnenie histórie vývoja známok. Pripravoval ho dlhoročný predseda klubu Ján Nyéki s nástupcom Zdenkom Baligom. Po deviatich rokoch  vydávania v roku 2006 časopis zanikol.

Spracovala: Patrícia Rozgonyiová,

Zdroj: História Kežmarku od 2. polovice 18. storočia