Aktuality

O zveľadenie kežmarskej strednej odbornej školy sa postarali viaceré investície

Stredná odborná škola, Garbiarska 1 v Kežmarku patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce školy nielen v našom meste, ale i v celom regióne. Škola má mnoho učebných a študijných odborov, ktoré v rámci odbornej praxe realizujú viaceré aktivity. Jej pedagógovia a študenti okrem iného už viackrát zabezpečovali aj zasadnutia mestského zastupiteľstva a taktiež štyrikrát už mali možnosť zastrešovať i výjazdové rokovania vlády SR.

„Každý rok majú Kežmarčania na očiach zmeny, ktoré sa za posledné roky u nás dejú, nielen v chode a aktivitách školy, ale i v interiéroch aj exteriéroch našich školských budov,“ prezradila riaditeľka školy Marta Sabolová, ktorá v tejto škole vyučuje už presne 40 rokov a na poste riaditeľky funguje 20 rokov. Škola drží tempo v neustálej rekonštrukcii a v budovaní. Dôležitým prvkom podľa riaditeľky je aj to, že študenti školy sa veľkou mierou podieľajú na týchto stavebných a rekonštrukčných prácach, ktoré vykonávajú v rámci svojej odbornej praxe pod vedením majstrov odbornej výchovy.

Nedávna história školy zaznamenala viaceré uskutočnené rekonštrukcie, ktorých realizácia si vyžiadala nemalé finančné prostriedky. V rokoch 2018 – 2019 bolo zrealizované zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy školy na Garbiarskej ulici, taktiež bolo odstránené zatekanie strechy a pracovalo sa aj na systémových poruchách objektu. Zároveň sa z investovaných kapitálových výdavkov spolu vo výške skoro 300-tisíc eur, ktoré škola získala z projektu energetických úspor ELENA, zrealizovala aj komplexná rekonštrukcia kotolne v tejto budove.

Nedávno zrekonštruované budovy dielní SOŠ na Tvarožnianskej ulici, ktoré sa nachádzajú pri Tescu, boli ešte aj v roku 2019 finančne podporené z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja dotáciou 150-tisíc eur na nevyhnutnú rekonštrukciu a modernizáciu elektroinštalácie a vzduchotechniky stolárskych dielní.

Aj v roku 2020 škola úspešne pokračuje s plánovanými stavebnými úpravami, na ktoré sa jej darí získavať finančné prostriedky. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 385/2020 zo dňa 10. februára schválilo úpravu rozpočtu pre strednú odbornú školu, v ktorej jej boli pridelené štyri významné investičné dotácie. Na základe nich už škola aj stihla zrealizovať rekonštrukciu teplovodu a ležatých rozvodov ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody v objekte na Garbiarskej 1 v hodnote 50-tisíc eur, ktoré budú privádzať teplú vodu nielen do budovy teoretického vyučovania, ale i do susediacej budovy bývalého domova mládeže, ktorý už bude spravovať táto škola. Na rekonštrukciu havarijného stavu vstupného chodníka do budovy teoretického vyučovania a kanalizačných rozvodov na Ulici MUDr. Alexandra 56 získala škola 37 139 eur. Onedlho by sa zároveň mala uskutočniť i rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie budovy teoretického vyučovania na Ul. MUDr. Alexandra 56 za 215-tisíc eur a rekonštrukcia vnútorných stropov taktiež v hodnote 215-tisíc eur. Ale nielen zriaďovateľ pomáha finančne tejto škole. „Hľadala som cesty, ako sa dostať k potrebným peniazom na rekonštrukciu a modernizáciu kuchyne, kde vykonávajú svoju prax naši žiaci gastronomických odborov, a nakoniec som bola úspešná a od Úradu vlády sme dostali na tento účel 100-tisíc eur,“ dodala Sabolová.

Strednú odbornú školu na Garbiarskej ulici čaká teda v tomto roku okrem riadneho výchovno-vzdelávacieho procesu skutočne veľa práce. Ale zároveň ju čaká aj oslava jubilea, ktorým je jej významné 140. výročie založenia. Azda oslavu škola privíta znovu v novom šate.

Ondrej Miškovič