Aktuality

Od cykloturistiky po vyhliadkovú vežu

20

Ocenenie v ankete Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2020 bolo udelené dlhoročnému spolupracovníkovi OOCR Tatry-Spiš-Pieniny. Turizmus na Slovensku posunul Ernest Rusnák desiatkami činností na regionálnej úrovni.

Ernest Rusnák je vyškoleným značkárom od roku 1989. So značkovaním turistických chodníkov začal ešte niekoľko rokov predtým, keď sa do popredia dostávala turistika a  cykloturistika. Osemnásť rokov pôsobil ako celoslovenský predseda sekcie cykloturistiky Klubu slovenských turistov. V rámci nej každoročne zabezpečoval slovenské cyklozrazy na celom území Slovenska. Značkovanie turistických chodníkov a cyklotrás stále aktívne zabezpečuje. V regióne Levoča obnovuje, značkuje a udržiava spolu 600 km peších chodníkov a cyklotrás. Každoročne obnoví turistické značky na takmer 100 km peších chodníkoch a na viac ako 100 kilometroch cyklotrás na území Spiša. Bol to práve on, ktorý navrhol kompletné značenie v Levočských vrchoch po zrušení Vojenského obvodu Javorina v roku 2010.

Za roky pôsobiace v cestovnom ruchu napísal cez 250 rôznych príspevkov o cestovnom ruchu a turistike v odborných časopisoch, dennej a periodickej tlači. Zaujímavá je aj jeho súkromná zbierka starej turistickej literatúry, ktorá patrí k najširšej na Slovensku. Je autorom a spoluautorom viacerých knižných publikácií. Najvýznamnejšia je kniha Ako vznikali turistické chaty a útulne na Slovensku. V tomto roku má v pláne vydať ďalšiu reprezentačnú publikáciu Dejiny levočskej turistiky, v ktorej bude uvedená aj história uhorskej, československej a slovenskej turistiky.

V rámci rôznych projektov zabezpečil spracovanie, montáž a osadenie takmer stovky trojrozmerných turistických máp v okresoch Levoča, Kežmarok a Stará Ľubovňa a to od obce Osturňa až po Dúbravu pod Braniskom. Ďalšou jeho aktivitou je aj osadzovanie drevených smerovníkov na križovatkách turistických chodníkov a cyklotrás.  Jeho najväčším projektom v súčasnosti je výstavba 35 metrov vysokej vyhliadkovej veže na vrchole Javoriny – Marčuliny, ktorej celkové náklady presahujú sumu 170-tisíc eur. Spracovanie projektovej dokumentácie na túto aktivitu sám financoval a z vlastných zdrojov financuje aj časť výstavby.

K oceneniu srdečne blahoželáme a do ďalšej práce prajeme pevné zdravie, veľa elánu a mnoho rovnako zanietených priateľov a spolupracovníkov!

Gabriela Bodnárová