Aktuality

Odborné učebne v kežmarskej Grundschule zvyšujú úroveň vzdelávania

Ilustračný obrázok

V novembri slávnostne prestrihol pásku primátor mesta Ján Ferenčák k činnosti odborných  učební v Grundschule. Už sa nám pošťastilo mať aj prvé výsledky.

Jednou z učební je aj školská knižnica. Okrem kníh a odborných publikácií, pribudli v nej spoločenské hry, školské divadielko, tablety, počítače, televízor, stoly s nábytkom ale aj digitálne učebnice na rôzne predmety, ktoré využívajú žiaci v čase vyučovania.

Od roku 1999 sa každoročne uskutočňuje štvrtý októbrový pondelok Medzinárodný deň školských knižníc. Jeho hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, čítaniu a láske k literatúre. Vďaka našej školskej knižnici sme sa ako škola mohli zapojiť do 17.ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice v rámci Slovenska. A čoskoro prišla potešujúca správa. Zo 185 prihlásených základných a stredných škôl sme sa umiestnili na krásnom deviatom mieste, za čo nám vydavateľstvo Tatran venuje knihy v hodnote 150 eur.

Podujatie nieslo názov Jesenné zážitkové vyučovanie. Žiaci pracovali na riešení vtipných, inšpirujúcich a zaujímavých čitateľských aktivít vo svojich triedach. Spoločne si zahrali divadielka na motívy ľudových rozprávok Ako dedko repku zasadil a  O červenej čiapočke. Iní prečítali knihy O Guľkovi Bombuľkovi a spoločne zhotovili knihu s názvom – O Guľkovi. Žiaci sa dozvedeli  ako vzniká kniha, koľko ľudí je potrebných na jej vznik a uvedenie na knižný trh. Takisto podľa zadaných indícií z knihy Harry Potter riešili pútavé tajničky. Niektorí zhotovovali 3D modely planét slnečnej sústavy a Slnka, pričom sa pridržiavali informácií z encyklopédií. Ďalší prekladali z angličtiny do slovenčiny rozprávku Žabí princ. Podujatie bolo doplnené besedou so spisovateľkou a historičkou Norou Baráthovou, ktorá zaujala svojim rozprávaním aj mladšiu kategóriu poslucháčov.

Miroslav Beňko, foto: Ondrej Miškovič