Aktuality

Odporúčania mestskej polície pri používaní zábavnej pyrotechniky

Odporúčania mestskej polície pri používaní zábavnej pyrotechniky

Aj napriek súčasnej pandemickej situácii niektorí budú oslavovať Silvestra a príchod nového roka ohňostrojmi a používaním zábavnej pyrotechniky, ktoré k týmto oslavám neodmysliteľne patria. Predtým, ako pristúpime k odpáleniu zábavnej pyrotechniky, mal by každý vedieť základné pravidlá, ktoré sa na ňu vzťahujú.

Zábavná pyrotechnika sa rozdeľuje do niekoľkých kategórií:

1. kategória F1, do ktorej zaraďujeme zábavnú pyrotechniku, ktorá predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo a má zanedbateľnú hladinu hluku a ktorú možno používať v obmedzených priestoroch, vrátane zábavnej pyrotechniky, ktorú možno používať vo vnútri obytných budov a smú ju používať osoby staršie ako 15 rokov.

2. kategória F2 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku a ktorú možno používať vonku v obmedzených priestoroch. Môžu ju používať osoby staršie ako 18 rokov.

3. kategória F3 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo. Je určená na používanie vonku na veľkých otvorených priestranstvách a jej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie. Smú ju používať osoby staršie ako 21 rokov.

4. kategória F4 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo. Môžu ju používať len odborne spôsobilé osoby, jej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie.

Vzhľadom na to, že obchodníci ponúkajú zábavnú pyrotechniku na predaj už v tomto období, občania sa často stretávajú s vybuchujúcimi petardami na uliciach pod oknami bytov a domov i pred oslavami Silvestra. Aj na mestskej polícii máme množstvo hlásení o takomto konaní, ktorého sa dopúšťajú hlavne deti, ktoré si neuvedomujú, že svetelné a zvukové efekty sprevádzajúce odpálenie zábavnej pyrotechniky spôsobujú mnohým ľuďom problémy.

Ak už pristúpite ku kúpe zábavnej pyrotechniky, je veľmi dôležité myslieť na riziká, ktoré manipulácia s ňou prináša. Preto je potrebné dôkladne si prečítať návod na jej použitie a podľa tohto návodu ju aj výhradne používať. Správnym používaním sa dá predísť možným zraneniam a škodám na majetku, ktoré môže zábavná pyrotechnika spôsobiť. Dôležité je vždy brať ohľad aj na okolostojace osoby, na starších občanov a v neposlednom rade aj na štvornohých domácich miláčikov, ktorí to znášajú asi najťažšie.

V prípade zistenia porušenia používania zábavnej pyrotechniky kategórií F2 a F3, do ktorých sa zaraďujú napríklad rôzne rakety, delobuchy, ale aj veľká časť petárd a rímskych sviec, možno osobe na mieste uložiť blokovú pokutu až do výšky 33 eur. Taktiež je potrebné si uvedomiť, že používaním zábavnej pyrotechniky dochádza aj k znečisťovaniu verejného priestranstva, za čo môže byť taktiež uložená bloková pokuta v rovnakej výške.

Na záver najdôležitejšia rada, ktorá znie, že so zábavnou pyrotechnikou by osoby nemali manipulovať, ak sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.

Štefan Šipula, 

náčelník MsP