Aktuality

Október v materskej škole sa niesol v duchu úcty k starším

Jeseň je obdobie, pre ktoré je príznačné zafarbenie prírody do najkrajšieho šatu plného farieb, posledných hrejivých lúčov slnka a postupnej prípravy na zimu.

Október, mesiac úcty k starším, ktorý je oslavou jesene života, keď prichádza čas prejaviť úctu tým skôr narodeným, čas, keď treba vysloviť milé slovo, vysloviť poďakovanie a prianie.

Stalo sa už tradíciou, že v Materskej škole Cintorínska 3 v Kežmarku si v októbri uctievame starších pri príležitosti mesiaca úcty k starším besiedkou, na ktorej vystúpia deti s kultúrnym programom a odovzdaním darčekov starým rodičom. Nebolo to ináč ani teraz v októbri, aj napriek pandémii koronavírusu, ale nie za prítomnosti starých rodičov, ale zamestnancov Kežmarskej televízie, ktorá v triedach slniečka, včielky, lienky a žabky natočila pripravené krátke programy detí – piesne, básne, tance a vyrobené darčeky pre starých rodičov. Všetci starí rodičia, ktorí majú v materskej škole svoje vnúčatká, ale aj ostatní starší ľudia žijúci v meste Kežmarok si môžu pozrieť tento program v Kežmarskej televízii doma v bezpečí a v pohode.

Týmto programom sme chceli potešiť všetkých starých rodičov a popriať im veľa zdravia, tvorivých síl, pozitívnej energie, pohody v kruhu najbližších, poďakovať sa za starostlivosť, vľúdne slovo, objatie a úsmev na tvári nielen počas októbra, ale počas celého roka.

Alena Bobovská