Aktuality

Oslavy 50. výročia vzniku materskej školy

V školskom roku 2019/2020 Materská škola na Cintorínskej ulici v Kežmarku oslávila 50. výročie svojho vzniku.

Ako sa dozvedáme z kroniky: „Po túžobnom a dlhom očakávaní bola roku 1970 v Kežmarku slávnostne odovzdaná do prevádzky IV. MŠ.“ Prvé deti vstúpili do nových priestorov materskej školy 16. februára 1970. Odovzdaním materskej školy bolo mnohým zamestnaným matkám umožnené zveriť svoje ratolesti do rúk skúsených pedagógov. Od tej doby materská škola prešla rôznymi organizačnými zmenami a prestavbou. Jej poslanie bolo vždy to isté, poskytovať deťom výchovu a vzdelávanie, prejaviť im lásku a porozumenie a dať im dobré základy do budúceho života.

V materskej škole sa vystriedali mnohí pedagogickí a prevádzkoví zamestnanci a všetkým patrí úprimná vďaka.

Pri tejto príležitosti sa v blízkej budúcnosti uskutoční slávnostné stretnutie za prítomnosti zamestnancov MŠ, detí, rodičov, bývalých zamestnancov a zástupcov mesta. Tento rok ako darček  k 50. narodeninám škôlka dostala rekonštrukciu budovy vďaka prostriedkom z Európskej únie a mesta Kežmarok. V rámci zníženia energetickej náročnosti bude budova materskej školy zateplená, vymenené budú okná, svietidlá, elektroinštalácia, ale aj vykurovacie telesá, nátery, vybudovaný bude bezbariérový vstup a ďalšie dôležité zabezpečenia.

Všetci sa z toho veľmi tešíme a máme radosť, že od septembra 2020 sa bude výchovno-vzdelávacia činnosť realizovať vo vynovených priestoroch materskej školy. Oslava 50. výročia existencie našej MŠ je pred nami, som presvedčená, že prekrásne dojmy, zážitky z nej budú určite dlho pretrvávať v mysliach všetkých účastníkov.

Na záver by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa pričinia o priebeh osláv, preukážu ochotu, šikovnosť, nápaditosť a tvorivosť, aby 50. výročie u nás bolo veľkou udalosťou a zaslúži si uznanie a poctu všetkých prítomných.

Alena Bobovská,

učiteľka MŠ Cintorínska 3 v Kežmarku