Aktuality

Otto Bruckner pred sto rokmi prvýkrát zasadol na riaditeľskú stoličku

História Hotelovej akadémie Otta Brucknera v Kežmarku sa začala písať už od konca 19. storočia. Ako druhá na Spiši bola v roku 1895 zriadená Dievčenská evanjelická meštianska škola.

Významný pedagóg Otto Bruckner, podľa ktorého nesie škola dnes meno, nastúpil do funkcie riaditeľa v roku 1920. Do výučby zaradil tovaroznalectvo, obchodnú korešpondenciu, účtovníctvo alebo varenie a stolovanie. Počas niekoľkých rokov viackrát menila svoj názov a zameranie. Z Vyššej školy, ktorá bola štvorročná s maturitou, na Priemyselnú školu potravinárskej chémie. Mala odbory technológia potravinárskej výroby a technológia prípravy jedál v rovnakom trvaní ako jej predchodkyňa. Sídlila na Hradnom námestí.

V 50. rokoch do názvu školy vstúpil pojem stravovanie. O štúdium na tejto odbornej škole sa postupne zvyšoval záujem a bolo potrebné zväčšiť priestory pre odbornú výučbu. Stredná škola pre spoločné stravovanie sa v roku 1968 presťahovala na Dukelskú č. 31, dnes Ulica Dr. Alexandra č. 29. V tom čase bolo v škole zriadené i pomaturitné kvalifikačné štúdium, ktoré sa neskôr orientovalo na cestovný ruch.

Najvýraznejšia zmena nastala v roku 1990, keď sa celkovo zmenil profil absolventa a jeho zručnosti či schopnosti. O sedem rokov neskôr dostáva od Ministerstva školstva SR škola čestný názov Hotelová akadémia Otta Brucknera. Funkciu riaditeľky školy odvtedy zastávali Sylvia Holopová , Katarína Stankovičová a od roku 2014 dodnes Darina Siskovičová.

V súčasnosti ponúka škola pre záujemcov tri študijné odbory: hotelová akadémia, kuchár, čašník/servírka. 29.10. 2014 schválila Republiková rada zamestnávateľov žiadosť a Hotelová akadémia funguje ako centrum odborného vzdelávania a prípravy pre gastronómiu, hotelierstvo a turizmus. Dôležitou súčasťou odbornej prípravy je zahraničná prax študentov, ktorá má už polstoročnú tradíciu a realizuje sa často v štvorhviezdičkových hoteloch. Spomedzi rôznych štátov Európy prebieha napríklad vo Švajčiarsku, na Cypre a v Nemecku. Od apríla 2018 spolupracuje Hotelová akadémia i s nemeckým zábavným parkom Europa Park. V jeho gastronomických zariadeniach mali možnosť praxovať študenti až tri mesiace.

Študenti si vedomosti obohacujú aj o praktické zručnosti na baristickom, barmanskom, pivnom a somelierskom kurze. Zaznamenávajú mimoriadne úspechy na medzinárodných súťažiach ako Eurocup, Cassovia Koniferum Cup, Majster Palacinka a iné. Hotelová akadémia sa približuje verejnosti prípravami slávnostných banketov, gastrodní a participuje aj na vianočných trhoch.

Patrícia Rozgonyiová