Aktuality

Outdoorové vyučovanie na pocitovom chodníku

Jedinečnou robí materskú školu na Cintorínskej ulici pódium a átrium v priestoroch školského dvora. V meste a okrese organizuje škôlka rôzne kultúrne podujatia. Minulý rok prešla celkovou rekonštrukciou exteriéru a má bezbariérový prístup.

„Sme škola rodinného typu so zameraním na regionálnu výchovu a ľudové tradície. V rámci výchovy využívame školský dvor, ktorý je bohatý na zeleň, prírodu a rastlinstvo. Deti sa učia na pocitovom chodníku a záhonoch v environmentálnej výchove, priamym pozorovaním, zážitkovou metódou aj praktickými a bádateľskými činnosťami,“ hovorí riaditeľka materskej školy Slavka Jezerčáková.

Škola je vybavená množstvom digitálnych technológií a často využíva outdoorové vyučovanie či art terapie v exteriéri. Každoročne sa deti stretávajú na podujatiach ako Malý recitátorik, Jarné vtáča či divadelných predstaveniach. Materská škola sa môže pýšiť viacerými oceneniami. Je v poradí už tretí rok držiteľom medzinárodného certifikátu i vlajky Zelenej školy

Prioritou je pre riaditeľku vysoká odborná zaškolenosť detí do základnej školy. Medzi dôležité dosiahnuté ciele zaraďuje aj získanie finančných prostriedkov z verejných zdrojov mesta Kežmarok na úpravu vnútra budovy a výstavbu pódia. Projekty, do ktorých sa materská škola zapája je naozaj neúrekom. Úspešnou bola v projekte Múdre hranie, Deň Zeme a Rekonštrukcia a modernizácia športoviska.

Súčasná neľahká doba preverila sily zamestnancov a pandémia zmenila výchovno-vzdelávací proces s jeho organizáciou. „Postupovali sme podľa platných rozhodnutí, zmenili sme podmienky školy a prevádzkový poriadok podľa usmernení a odporúčaní. Riešili sme počty detí, tried, delenie skupín, zmiešavanie tried,“ komentovala zmeny Jezerčáková. Celá pandémia potvrdila dôležitosť predprimárneho vzdelávania pre rodičovskú verejnosť. Tým teda i stúpol status učiteľa v MŠ.

Žiaľ, vzniknutá situácia priniesla aj problémy vo výučbe. Napríklad u detí zo sociálne slabších rodín dokázala pandémia zastaviť ich progres v učení. Dnes je fungovanie materskej školy na Cintorínskej ulici plne zabezpečené. „V súčasnej dobre pracujeme v zmysle platnej legislatívy s dodržiavaním všetkých protiepidemiologických opatrení. Spolupráca s rodičmi je na dobrej úrovni. Dochádzka detí je 85 percent,“ tvrdí v závere rozhovoru Jezerčáková.

Patrícia Rozgonyiová