Aktuality

Počet obyvateľov mesta mierne klesol

Dobrou správou je, že v minulom roku bolo viac narodených, ako zomrelých. Tou horšou je, že sa z mesta odsťahovalo viac ľudí, ako prisťahovalo.

Počet obyvateľov Kežmarku klesá každoročne od roku 2000. Situácia nie je iná ani v tomto roku. Mesto Kežmarok evidovalo k poslednému dňu minulého roka 15 755 obyvateľov. Na konci roka 2018 ich bolo 15 805.

V minulom roku do mesta pribudlo 191 nových, prisťahovaných občanov, ale, na druhej strane, odsťahovalo sa ich až 266. Iná situácia je pri narodených a zomrelých. V roku 2019 sa v meste narodilo 159 detí, z toho 75 dievčat a 84 chlapcov, a zomrelo 137 ľudí.

Kežmarok mal najviac obyvateľov v roku 2000. Vtedy malo naše mesto na konci roka 17 420 obyvateľov, z toho 8 399 mužov a 9 021 žien.

Lorant Paugsch