Aktuality

Pod Tatrami sa konal 19.ročník Slovensko–poľského hospodárskeho fóra Združenia Euroregión Tatry

DSC_0020

Významné podujatie, ktoré sa venuje podpore rozvoja hospodárskych vzťahov medzi oboma krajinami, sa konalo v stredu 6. októbra v popradskom AquaCity pod záštitou Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave, Veľvyslanectva Slovenskej republiky vo Varšave.

Medzi hosťami boli aj štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Katarína Bruncková a tajomník Ministerstva rozvoja a technológií Poľskej republiky Andrzej Gut-Mostowy.

„Každý rok je hospodárske fórum stretnutím ľudí, ktorí majú záujem o vzájomnú výmenu skúseností, poznatkov, s jasným cieľom – priblížiť oba naše národy k ešte väčšej a intenzívnejšej spolupráci. O to viac v dobe, keď súčasná kríza v plnej miere odhalila prepojenosť sveta a dokázala, že nikto nie je imúnny voči globálnym problémom. Posilnenie medzinárodnej susedskej spolupráce je preto nesmierne dôležité. Témy tohtoročného hospodárskeho fóra boli nielen pokusom o analýzu, ale zároveň snahou nájsť konkrétne účinné riešenia,“ uviedol predseda Rady Združenia Euroregión Tatry a primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák.

Zúčastneným hosťom z oboch strán hranice sa prihovorili diplomati z poľského a slovenského veľvyslanectva Krzysztof Strzałka a Andrej Droba, zástupcovia samospráv, obchodných komôr, podnikateľov a odbornej verejnosti, ktorí poskytli rôzne názory na rozsah, prekážky a perspektívy hospodárskej výmeny medzi oboma krajinami.

“Poľsko je jedným z naších kľúčových hospodárskych a obchodných partnerov, ktorý dlhodobo zaujíma popredné miesto pri našej obchodnej výmene. Existuje obrovský potenciál na ďalšie zlepšovanie a skvalitňovanie našej kolaborácie. Toto fórum vnímam ako dôležitú platformu na prediskutovanie dôležitých tém slovensko-poľskej spolupráce,” povedal veľvyslanec Slovenskej republiky vo Varšave Andrej Droba.

Obsahom programu 19. ročníka Slovensko–poľského hospodárskeho fóra boli okrem upevnenia cezhraničnej spolupráce aj témy rozvoja cestovného ruchu, infraštruktúry, inovácií, investičných potenciálov, dopravného prepojenia Poľska a Slovenska v regióne a tiež téma modernizácie odpadového hospodárstva ako nástroj zmierňovania negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Euroregión Tatry je neziskové združenie miest a obcí v slovensko-poľskom pohraničí. Deklarácia o spolupráci samosprávnych orgánov územných častí Poľskej republiky a Slovenskej republiky bola podpísaná 31. októbra 1993 v Zakopanom. K jeho aktivitám patrí budovanie a propagácia spoločného cezhraničného územia, ktoré by našlo uplatnenie nielen v oblasti rozvoja turizmu, ale aj pri posilňovaní ekonomického a konkurenčného potenciálu územia s prínosom pre jeho obyvateľov. Slovenský výbor Združenia Euroregión Tatry má sídlo v Kežmarku.