Aktuality

Pomáhať a chrániť – na pešo aj na bicykli

Mestská polícia začína s blížiacim sa letným obdobím vo výkone služby využívať aj cyklohliadky.

S prichádzajúcim letným počasím pokračuje Mestská polícia Kežmarok v činnosti cyklohliadok. Počas dňa a v dobrom počasí sa v uliciach nášho mesta budú objavovať členovia mestskej polície na bicykloch, ktorých prínos bude spočívať v lepšej kontrole nad dodržiavaním všeobecne záväzných nariadení mesta, verejného poriadku, bezpečnosti obyvateľov i návštevníkov historického Kežmarku, ako aj v pružnejšom riešení poškodzovania majetku a požívania alkoholu na verejnosti.

Hlavným cieľom je zvýšenie mobility hliadok mestskej polície na miestach, kde je dojazd motorovým vozidlom obtiažny alebo ide o ťažko dostupné lokality. Cyklohliadky sa budú pohybovať hlavne po cyklochodníkoch v meste,“ informoval náčelník mestskej polície Štefan Šipula. Pri výkone služby sa zamerajú na páchanie priestupkov, ktoré súvisia s jazdou po cyklochodníkoch, kde platia osobitné pravidlá. Je potrebné si uvedomiť, že tento môže používať iba osoba pohybujúca sa na bicykli, ale aj pohybujúca sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo inom obdobnom športovom vybavení, ak tým neohrozí vyznačených užívateľov.

Zamerajú sa aj na pohyb chodcov po cyklochodníkoch a osobitnú pozornosť budú venovať aj zákazu venčenia psov na cyklochodníkoch. „Avšak riešiť budú aj problematiku znečisťovania verejného priestranstva, odhaľovanie nelegálnych skládok, ako aj nedovolenú konzumáciu alkoholických nápojov na verejných priestranstvách,“ doplnil Šipula.

Cyklohliadky mestskej polície istotne uvítajú všetci účastníci cestnej premávky a samotní cyklisti sa budú cítiť bezpečnejšie pri tejto príjemnej športovej aktivite v meste. „Iba pripomíname, že každý cyklista je často aj chodcom, preto je namieste ich vzájomná ohľaduplnosť a rešpektovanie,“ doplnil Štefan Šipula.

Ondrej Miškovič