Aktuality

Pomoc po jednom stlačení

Sociálnu službu monitoringu a signalizácie potreby pomoci rozšíri v Kežmarku SOS gombík. Využíva moderné telekomunikačné technológie a je vhodný je pre osamelo žijúcich seniorov či klientov domácej opatrovateľskej služby.
Novú službu poskytuje Asociácia samaritánov Slovenskej republiky. Bohaté skúsenosti nadobudla počas 12 rokov realizácie. Spokojnosť sa prejavuje v niekoľkých samosprávach na celom Slovensku. Našimi najbližšími susedmi používajúcimi SOS gombík je mesto Vysoké Tatry a Stará Ľubovňa.
Momentálne oddelenie sociálnych vecí zisťuje záujem kežmarských seniorov. „Oslovila som predsedov organizácií Klub dôchodcov, Združenie kresťanských seniorov a občanov Slovenska, Jednotu dôchodcov, Regionálne združenie zdravotne postihnutých Prešovského kraja. V meste Kežmarok sa služba dotýka Komisie sociálnej pri Mestskom zastupiteľstve. Máme vedomosť o niekoľkých seniorov, ktorí žijú sami v domácnosti,“ približuje Jana Trautmanová, vedúca oddelenia sociálnych vecí.
Zamestnanci asociácie sa pred samotným zapojením služby s klientom osobne zoznámia. Spoločne komunikujú o jeho potrebách a prípadom neistom pocite z nepoznaného. Samaritánom záleží na tom, aby klient ostal čo najdlhšie vo svojom domácom prostredí. Zamestnanci dispečingu sú zdravotne ťažko postihnutí občania, čo vyzdvihuje sociálny rozmer ponúkanej služby. Jej význam vzrástol počas predchádzajúceho roka v dôsledku krízy spojenej s pandémiou. Došlo k obmedzeniu sociálnych kontaktov a dozoru nad seniormi.
Lekár na telefóne tvorí doplnkový bonus SOS gombíka. Klient sa môže kedykoľvek počas dňa i noci kontaktovať na lekára asociácie. Ďalej systém umožňuje prepojenie na obvodného lekára. V prípade potreby môžu spolu komunikovať cez konferenčný hovor. Vo všeobecnosti sú všetky hovory nepretržite nahrávané a môžu byť neskôr použité formou právnej ochrany. Najčastejšie sa využívajú na vzdelávaciu účely.
Domáce tiesňové volanie spoľahlivo zabezpečuje profesionálne poskytnutú pomoc v rôznych situáciách. Moderný dizajn pripojeného zariadenia v sebe ukrýva citlivý mikrofón a silný reproduktor. Batéria vydrží v pohotovostnom režime až štyri dni. Jeho monitorovanie prebieha na diaľku. Bezpečnosť zvyšuje i fakt, že sa dá zariadenie napojiť napríklad na detektor pádu či dymový a plynový senzor.
Každá minúta dokáže v prípade zdravotných komplikácií a núdzi zachrániť ľudský život. Je dôležité, aby mali ohrozené skupiny v spoločnosti možnosť si bezodkladne privolať záchranu. Samotný gombík je odolný voči vode a nárazom. Má neuveriteľnú životnosť batérie tri roky. V prípade záujmu kontaktujte Oddelenie sociálnych vecí v Kežmarku.
Patrícia Rozgonyiová