Aktuality

Preniknúť do podstaty

Vianoce sú jediným kresťanským sviatkom, ktorý sa stal významným sviatkom aj v sekulárnom svete. Miliardy ľudí ho oslavujú, no často sa vyhýbajú akémukoľvek odkazu na kresťanský pôvod tohto sviatku.

Svet z roka na rok propaguje čoraz viac Vianoce ako čas pre rodinu, čas dávať, čas pre pokoj vo svete, a tak sa Vianoce stávajú akýmsi nádherným a k tomu ešte aj humánnym sekulárnym sviatkom, z ktorého sa postupne vytráca jadro – podstata.

Sekulárne Vianoce sú sviatkami svetiel a súčasná komercionalizácia je veľmi dobre prepojená na marketingovú stratégiu obchodných reťazcov, ktorá dokáže človeka natoľko spacifikovať, že je ochotný zobrať si úver, aby prežil pekné Vianoce. Podobné reklamy, ktoré sledujeme aj v našich médiách, sú jednou veľkou demagógiou a etickou žumpou, ktorá sa aktívne podieľa na devastácii skutočného významu Vianoc a nakoniec spôsobuje nemalé problémy v rodinách.

Hoci Ježiš prichádza do tohto sveta ako svetlo, my sme sa nechali oslepiť iným svetlom Vianoc, a potom to pravé svetlo – Ježiša Krista – často prehliadame. Ježiš sa stal človekom – smrteľníkom – ako som ja a ty. On spravodlivý zomrel na dreve kríža, pretože ľudstvo bolo a je morálne skazené. Seba samého daroval tomuto svetu, aby sme nezahynuli, ale mali večný život. Ak tento dar prijmeme pre seba, tak iba vtedy môže v našom živote zažiariť pravé svetlo Vianoc – Kristus, položený i pre nás do betlehemských jaslí.

Čomu sa podobajú súčasné Vianoce, ktoré nám prináša tento svet? Obľúbili sme si škrupinu a odhodil sme jadro. V bežnom živote pri bežných prácach by sme to pokladali za jeden obrovský nezmysel, avšak vo vzťahu k Vianociam sa to stáva realitou pri mnohých z nás. Koľké rodiny vedia stvárniť Vianoce veľmi vkusne, a to od pekne prestretého stola s nádherným vianočným porcelánom, vyšívaným obrusom, vyzdobeným stromčekom až po nádherne osvetlené príbytky a ulice. Ale toto všetko je len škrupina. No ak sme zo škrupiny vyhodili jadro, tak potom Vianociam chýba to najpodstatnejšie, to najdôležitejšie. Všetci vieme, že škrupina nie je dôležitá, ale to, čo sa v nej ukrýva. V Jánovom evanjeliu veľmi jasne čítame, čo je podstatou Vianoc. „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho (J 3,16-18).“

Milí Kežmarčania! Pozývam vás k tomu, aby sa Vianoce pre nás nestali len škrupinou, ale aby sme hlboko prenikli do podstaty Vianoc, ktorá hovorí o Božej láske k nám hriešnym ľuďom. Boh túto lásku dokazuje k nám tým, že kladie pre moju a tvoju záchranu Ježiša Krista do Betlehemských jaslí. Ak toto dieťa prijmeme pre svoj život a vyvodíme z toho dôsledky, tak prežijeme určite iné Vianoce, ktorých rozmer nebude plytký a povrchný, predstavujúci iba peknú škrupinu, ale hlboký, ktorého hĺbka sa prejaví v láske, radosti, pokoji, porozumení, milosrdenstve a iných daroch Ducha Svätého. A tak preniknime i počas týchto vianočných sviatkov do ich podstaty.

Roman Porubän,

evanjelický farár v Kežmarku