Aktuality

Prezentačná výstava žiakov výtvarného odboru ZUŠ Antona Cígera

V Základnej umeleckej škole I. W. Kráľa v Považskej Bystrici sa v septembri 2020 uskutočnilo Bienále výtvarnej alternatívy 2020 – samostatná prezentačná výstava víťazov XV. Bienále z roku 2019 – celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou.

Súčasne sa uskutočnil aj celoslovenský dvojdňový seminár pre pedagógov s obmedzeným počtom účastníkov. V roku 2019 sa žiaci výtvarného odboru ZUŠ A. Cígera v Kežmarku zúčastnili so svojimi dielkami na XV. bienále Výtvarných alternatív v Považskej Bystrici, celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou, vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súťaž a prehliadka Výtvarné alternatívy bola zameraná na inovatívne riešenia výtvarných problémov a námetov vo výtvarnej tvorbe detí a mládeže. Za kolekciu prác, ktorú tvorili plošné práce, priestorové práce, výtvarný cyklus, práce s textilom a projekt s fotodokumentáciou, na základe hodnotenia odbornej poroty ZUŠ A. Cígera získala hlavnú cenu a zároveň bolo slávnostne odovzdané ocenenie pre školu za najlepšiu kolekciu prác.

Základná umelecká škola Antona Cígera Kežmarok ako víťaz hlavnej ceny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky mala právo na samostatnú prezentačnú výstavu v roku 2020. Túto neľahkú a zodpovednú úlohu i napriek pandémii koronavírusu sme si splnili v tomto školskom roku. Hneď na začiatku výstavnej miestnosti v priestoroch ZUŠ IWK Považská Bystrica steny zdobia plošné výtvarné práce žiakov našej školy doplnené keramikou a dlhou textilnou stonožkou, ktorá má v skutočnosti naozaj sto nôh z ponožiek. Sme hrdí na to, že žiaci výtvarného odboru pod vedením učiteliek Gabriely Kornajovej a Jany Vaksmundskej mali príležitosť pri takej významnej udalosti prvýkrát reprezentovať nielen ZUŠ A. Cígera, ale aj mesto Kežmarok.

Jana Vaksmundská

ZUŠ A. Cígera Kežmarok