Aktuality

Príbeh architekta, karpatského Nemca z Veľkej Lomnice, v distribučnej premiére v kežmarskej Iskre

kaboš

Distribučná premiéra nového slovenského dokumentárneho filmu Architekt drsnej poetiky sa uskutoční v Kežmarku. Vo štvrtok 7. októbra 2021 o 19.00 h ho v kine/filmovom klube Iskra osobne uvedú jeho tvorcovia – režisér a scenárista Ladislav Kaboš a producentka a strihačka Darina Smržová.

Celovečerný dokument s hranými prvkami rozpráva komornou formou, pomocou vnútorného monológu, príbeh karpatského Nemca Hansa Broosa, rodáka z Veľkej Lomnice. Po skončení druhej svetovej vojny musel opustiť Československo. Druhý domov našiel v roku 1953 v Brazílii, kde podľa jeho architektonických návrhov bolo postavených viac ako 140 budov.

„Film je zaujímavý nielen po stránke umeleckej, ale jeho význam je širší. Prehlbuje naše znalosti histórie a zároveň objavuje pre Slovensko ďalšieho významného rodáka, o ktorom donedávna na Slovensku nikto nevedel. Nastoľuje závažné otázky uplatnenia a využitia talentu jedinca v spoločnosti, dramatickú cestu imigranta a náročný proces adaptovania v cudzej krajine. Dotýka sa dodnes tabuizovanej témy vysídlenia nemeckého obyvateľstva po 2. svetovej vojne,“ priblížil režisér a scenárista Ladislav Kaboš.

Architektonické dielo Hansa Broosa nesie v sebe reflexiu pohnutých dejín dvadsiateho storočia. Broos sa dokázal v Brazílii nielen adaptovať a vytvoriť vynikajúcu architektúru, ale bol zároveň aj vizionárom. Vedel citlivo zakomponovať architektúru do prírody. Vnímal ju komplexne. Uvedomoval si výnimočnú silu architektúry a hlavne urbanizmu na život človeka.

Dal dokopy špičkových odborníkov – záhradného architekta Roberta Burleho Marxa, geológa Aziz Ab’Sábera, sociológa Gilberta Freyera, pričom ich kvalita v kombinácii s jeho výnimočnou vnímavosťou k prírode a ekológii je dôvod, prečo Broosova architektúra nestarne v čase. Jeho dielo zaradili medzi diela najvýznamnejších architektov modernej brazílskej architektúry v štáte Santa Catarina.

Broos vedel majstrovsky zakomponovať architektúru do prírody. Architekt a urbanista so zameraním na ekológiu a prírodné zdroje José Waldemar Tabacow tvrdí, že v Brazílii žili len dvaja architekti, ktorý ovládali toto umenie: Rino Levy a Hans Broos. Broosovi spolupracovníci – dnes profesori architektúry na fakulte vo Florianopolise vydali o ňom už druhú knihu. Jeho tri budovy sú zapísane v zozname kultúrnych pamiatok mesta São Paulo.

Snímka obsahuje fascinujúce archívy, dokumenty, cituje z autentickej korešpondencie s otcom a s jeho najbližšími. „Dozvedáme sa silné svedectvo o ťažkej sociálnej situácii, ktorej museli čeliť karpatskí Nemci po druhej svetovej vojne. Začínali od nuly. Film ukazuje, že tvrdou prácou a vytrvalosťou je možné realizovať svoje sny,“ doplnil Kaboš.

Príbeh Broosa je súčasne aj príbehom všetkých utečencov, ktorí z rôznych dôvodov musia hľadať nový domov. Je motivačný a má šance zaujať publikum bez rozdielu veku svojou nevtieravou a emotívnou formou.

Súčasťou kežmarského podujatia bude aj putovná výstava fotografií Cristiana Mascara v priestoroch kina Iskra.

Vstupné na projekciu je 5 eur, s platným klubovým preukazom 3 eur. Online predpredaj vstupeniek na www.kinoiskra.sk alebo priamo v pokladni kina. Na základe aktuálnych opatrení je povolený vstup v režime OTP a predaj vstupeniek len do polovice kapacity kinosály (74 miest). Diváci sú povinní mať po celý čas prekryté horné dýchacie cesty.