Aktuality

Primátor Kežmarku sa stretol s biskupom Jánom Kubošom

Vedenie mesta Kežmarok navštívilo diecézneho administrátora Spišskej diecézy Mons. Jána Kuboša pri príležitosti uplnynutia jedného roka od jeho menovania do funkcie pomocného biskupa.

Primátor Ján Ferenčák a prednostka Jela Bednárová si s biskupom, ktorý pôsobil tri roky ako farár a dekan v Kežmarku, našli veľa spoločných tém vo vzdelaní, kultúre, školstve a sociálnej oblasti. U bývalého duchovného pastiera Kežmarčanov sa stretli s veľkou ústretovosťou. Primátor ho zároveň na jeseň pozval posvätiť kežmarskú zvonicu, ktorá momentálne prechádza rekonštrukciou. Po roku od jeho vysvätenia za pomocného biskupa som sa dnes stretol s Mons. Jánom Kubošom. Ako symbolický dar som mu priniesol pozdrav od Kežmarčanov, respirátory pre kňazov a seminaristov s knihou o Kežmarku a štólu s erbom nášho mesta, aby mal spomienky na Kežmarčanov blízko srdca a vo svojej mysli, uviedol Ján Ferenčák.

Na vyšívanej štóle, ktorú dostal Ján Kuboš do daru, je vyobrazený archanjel Michal, nosič erbu mesta Kežmarok. Interpretácie erbu sa vysvetľujú rozlične, pričom skrížené meče sú symbolom najstaršej kežmarskej osady sv. Michala – bojovníka.

Samotný biskup na svoje pôsobenie v Kežmarku veľmi rád spomína a keď mu to okolnosti dovolia, príde čoskoro do mesta aj osobne. „V týchto ťažkých časoch chcem zaželať všetkým Kežmarčanom veľa trpezlivosti a vysloviť nádej, že budeme môcť naplno vložiť chuť zo života do našej každodennej práce a služby tak, aby život každého z nás bol obohatením a darom pre tých, čo žijú okolo nás,” odkázal Kežmarčanom po stretnutí Ján Kuboš.

Ján Kuboš prijal kňazskú vysviacku 18. júna 1989 v Bratislave. Zastával viaceré úrady, v rokoch 1997 až 2017 bol špirituálom v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Od roku 2017 bol farárom a dekanom v Kežmarku. Do funkcie pomocného biskupa ho v marci minulého roku menoval Svätý Otec František. Biskupskú vysviacku prijal v júni 2020 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku. Po jeho smrti bol zborom konzultorov zvolený za spišského diecézneho administrátora.

Mgr. Barbora Sosková

oddelenie komunikácie a propagácie