Aktuality

Primátor Kežmarku zvolený za viceprezidenta Únie miest Slovenska

Primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák bol zvolený za viceprezidenta Únie miest Slovenska. Venovať sa bude oblasti rozvoja regiónov, informatizácie, eurofondov a zahraničnej politiky. Rozhodli tak členovia 32. snemu, ktorý sa konal v utorok 4. mája v Bratislave.

„Veľmi si vážim dôveru, ktorú som dostal od predstaviteľov Únie miest Slovenska, primátorov miest, opätovným zvolením na post viceprezidenta. Samospráva počas uplynulého roka si vybudovala dôveru ľudí, keď dokázala riešiť úlohy spojené v boji s pandémiou, kde zlyhávala častokrát vládna moc. Je to pre mňa záväzok pracovať pre ľudí v prvej línii a meniť naše mestá k lepšiemu. Regióny potrebujú nový ekonomický a sociálny impulz a v dialógu so staronovou vládou verím, že sa nám podarí získať viac financií a podpory, než tomu bolo doteraz. Regióny a ľudia pomoc totiž potrebujú,“ povedal Ján Ferenčák.

Únia miest Slovenska je dobrovoľné záujmové združenie miest založené 29. apríla 1994 v Košiciach z iniciatívy Klubu primátorov miest Slovenskej republiky. Od januára minulého roka sa rozšírila z 39 na 59 členských miest, ktoré spolu majú približne dva milióny obyvateľov. Hlavným posolstvom Únie miest Slovenska od jej vzniku je boj za demokraciu, reformu verejnej správy a európske smerovanie Slovenska. Za ciele si únia vytýčila obhajobu práv a záujmov miest vo vzťahu k zákonodarnej a výkonnej štátnej moci, prezentovanie významu miest ako centier regiónov ako aj presadzovanie finančnej, inštitucionálnej, daňovej suverenity miest.

Barbora Sosková