Aktuality

Sčítanie obyvateľov v Kežmarku dosiahlo viac ako 86 percent

Elektronický formulár vyplnilo 4 844 007 obyvateľov, čím sa skončila prvá etapa. V najbližších mesiacoch sa budú môcť s pomocou stacionárnych a mobilných sčítacích asistentov zapojiť i dosiaľ nesčítaní obyvatelia.

Najvyšší počet sčítaných bol zaznamenaný už v prvý deň, 15. februára Z celkového počtu sa sčítavali online viac ženy ako muži a aktívnejšie bolo obyvateľstvo v mestách ako na vidieku. V priebehu sčítania účasť kopírovala reálnu vekovú štruktúru. Najviac sa obyvateľstvo sčítalo počas víkendu v nedeľu. Denný priemer ľudí, ktorí sa samosčítali bol 95-tisíc. Štatistický úrad Slovenskej republiky predpokladal, že formulár zvládne vyplniť minimálne 70 percent. Výsledok 86 percent predstavuje výrazný posun v digitalizácii Slovenska. Za najlepšie sčítanú obec nad 5 000 obyvateľov bol vyhodnotený Lendak, ktorý zaznamenal 98 percent.

Do sčítania sa ku koncu marca v Kežmarku zapojilo 14 139 z 16 290 obyvateľov. Ostatní môžu využiť pomoc sčítacích asistentov. Priebeh bude a prípadné zmeny ovplyvní pandemická situácia. Predpokladaný začiatok je v máji.  Mestský úrad poskytne troch stacionárnych sčítacích asistentov. „Občan príde a buď sa sčíta sám pri počítači s pomocou asistenta, alebo ho sčíta stacionárny asistent na základe údajov z občianskeho preukazu a položením otázok. Občania, ktorí nemajú možnosť prísť a sú imobilní, môžeme sčítať na základe telefonickej požiadavky na infolinke mestského úradu. Mobilný asistent ho pôjde po dohode sčítať do domáceho prostredia,“ informuje vedúca organizačno-správneho oddelenia Mária Vallušová. Mesto Kežmarok bude rozdelené na ulice s priradeným mobilným pracovníkom. Bude teda zabezpečený plynulý a flexibilný proces pomoci so sčítaním i tím, ktorí o ňu vopred zažiadajú.

Asistované sčítanie bude trvať šesť týždňov podľa určených regiónov. Presný termín určí predseda Štatistického úradu Slovenskej republiky Alexander Ballek. Predbežne ráta s rešpektovaním COVID automatu. Zdá sa to ako krátka doba, ale poskytuje dostatočný priestor na to, aby boli sčítaní všetci. V rámci tohto sčítania bude prebiehať i kampaň zameraná na príslušníkov menšín. Cieľom bude zachovanie  jedinečnosti ich identity a kultúry na Slovensku.

Ostatné percentá nesčítaných tvoria aj obyvatelia s trvalým pobytom v Kežmarku a zdržiavajúci sa v zahraničí. Reálne číslo je teda podstatne nižšie. Na kompletné vyhodnotenie dát si počkáme do konca tohto roka.

Patrícia Rozgonyiová