Aktuality

Separovanie pomáha životnému prostrediu, no ušetrí i finančné prostriedky

ilustračný obrázok

V našom meste sme od 1. júla začali s triedeným zberom kuchynského odpadu. Každá domácnosť dostane od mesta informačný leták a praktické pomôcky na triedenie – kompostovateľné vrecká a kôš na bioodpad.

V Kežmarku boli inštalované hnedé nádoby, do ktorých budete vrecká vyhadzovať. Obyvatelia v rodinných domoch budú bioodpad kompostovať v záhradných kompostéroch.

Bioodpad môže byť tak ako plasty, papier či sklo spracovaný a premenený na surovinu – kompost. Ak však končí v čiernych nádobách mrháme jeho potenciálom. Nielenže je jeho skládkovanie pre mesto zbytočnou finančnou záťažou, navyše jeho hnitie na skládke ohrozuje životné prostredie.

Preto je v našom spoločnom záujem šetriť finančné prostriedky a ochrániť našu prírodu. Vytriedený bioodpad bude kompostovaný a vznikne z neho prírodné hnojivo, ktoré je veľmi dôležitým zdrojom živín pre pôdu, rastliny a v konečnom dôsledku aj naše zdravie.

Vážime si našu prírodu a preto triedime kuchynský odpad

Viete, ktorého odpadu je v smetných nádobách najviac? Možno vás prekvapí, že to nie je ani plast ani plechovky či kov. Podľa mnohých analýz odpadu v nádobách, ktoré posielame na skládky má najväčšie zastúpenie biologicky rozložiteľný odpad. Tvorí priemerne 40 percent toho čo vyhadzujeme nielen v obciach, ale aj v mestách.

Opak je však pravdou. Bioodpad je najťažšia a zároveň najproblematickejšia zložka odpadu v čiernych kontajneroch. Na skládke je spolu s ostatným odpadom premiešaný a zhutňovaný. Pre svoj prirodzený rozklad potrebuje vzduch, ktorý na skládke chýba. Rozkladá sa tak oveľa dlhšie, hnije a spôsobuje vznik skleníkových plynov. Skládky dnes patria do prvej trojky producentov skleníkových plynov, ktoré spôsobujú dramatickú zmenu klímy. Okrem toho je to práve bioodpad, ktorý v zmesi odpadu v čiernom kontajneri spôsobuje zápach, výskyt hmyzu a láka hlodavce.

Navyše, skládkovanie bioodpadu má neblahý vplyv aj na naše financie. Poplatky za uloženie tony odpadu každým rokom rastú. Čím menej odpadu vytriedime, tým vyššie budú náklady mesta a následne aj občanov. Preto je dôležité triediť aj biologicky rozložiteľný odpad.

Práve preto začíname aj my v Kežmarku s triedeným zberom kuchynského odpadu z domácností. Našim cieľom je znížiť množstvo skládkovaného odpadu. Vďaka tomu môžeme ušetriť na skládkovaní a optimalizovať poplatky pre občanov. Navyše bude bioodpad využitý ako cenný zdroj živín pre poľnohospodárstvo a vďaka jeho triedeniu ochránime našu klímu. Zavedenie zberu kuchynského odpadu je navyše podporené aj legislatívne a vyplýva aj z dlhodobých cieľov Slovenska v oblasti odpadového hospodárstva.

Dôsledky klimatických zmien už pociťujeme aj na našom území. Preto je nevyhnutné využívať benefity bioodpadu a premeniť ho na zdroj živín. V priemyselnej kompostárni sa premení na prírodné a prirodzené hnojivo – kompost, ktorý je dôležitým zdrojom živín pre pôdu, pestovanie a v konečnom dôsledku aj pre nás. Väčšina slovenskej pôdy je postihnutá eróziou v dôsledku intenzívneho poľnohospodárstva a používaním umelých hnojív. Kompost aplikovaný do pôdy jej dodá potrebnú organickú výživu, zlepší jej vlastnosti a vďaka tomu sa zlepší aj kvalita poľnohospodárskej produkcie. Potraviny, ktoré budeme konzumovať budú mať viac vitamínov, minerálov a výživovú hodnotu.

Menej odpadu, recyklovanie a efektívne využívanie zdrojov je nevyhnutné preto, aby sme si aj v budúcnosti mohli dovoliť určitý životný štandard. Triedením odpadu, predovšetkým toho biologického, môžeme výrazne zlepšiť kvalitu nášho životného prostredia. Každý gram bioodpadu, ktorý neskončí na skládke prispeje k zníženiu skleníkových plynov a bojuje proti globálnemu otepľovaniu. Navyše vďaka kompostom hnojenej pôde bude naša pôda schopná lepšie absorbovať dažďovú vodu, ochráni nás pred povodňami a nebude erodovať. Využitie kompostu na hnojenie rastlín prinesie na naše stoly výživnejšie a zdravšie ovocie a zeleninu.

Ako kompostovať bioodpad v záhradách?

V Kežmarku sme sa rozhodli zvoliť systém jeho triedenia tak, aby bol pre občanov čo najviac pohodlný a zároveň účinný. V bytových domoch sa bude triediť do zberných nádob. V rodinných domoch môžeme v súlade so zákonom využiť efektívnejší model – kompostovanie v kompostovacích zásobníkoch. V tomto prípade ide o najlepší spôsob nakladania s odpadmi podľa takzvanej hierarchie odpadov, pretože kompostovanie priamo v záhrade sa pokladá za predchádzanie vzniku odpadu.

Našim cieľom je, aby v nádobách na zmesový odpad nekončil žiadny bioodpad. Preto sme pre vás pripravili informácie, ako úspešne kompostovať a znižovať množstvo produkovaného odpadu.

Premeňte odpad na zdroj. Kompostujte záhradný odpad v kompostéroch.

Kam umiestniť kompostér?

Kompostér je pre vašu záhradu užitočným pomocníkom aj estetickým doplnkom. Preto ho umiestnite tak, aby ste ho mali vždy poruke a jednoducho sa vám s ním manipulovalo.

Postavte ho na miesto tak, aby mal kontakt so zemou, na trávu alebo pôdu. Nemal by byť umiestnený v blízkosti pitnej vody či záplavovom území. Ideálne je postaviť ho do polotieňa alebo pod strom, aby nebol na priamom slnku. Do kompostéra by ste mali mať prístup z každej strany. Vďaka tomu sa vám bude kompostovaný materiál bez problémov vkladať a premiešavať. Zároveň jednoducho vyberiete hotový kompost z každej strany, čo oceníte ak máte väčší a objemnejší kompostér.

Zásady ako kompostovať

Na to, aby bol proces kompostovania úspešný je potrebné vytvoriť optimálne podmienky. Kompostovanie je riadený proces aj keď prebieha v záhradnom kompostéri. Mikroorganizmy a pôdne organizmy, ktoré bioodpad rozkladajú potrebujú svoj život, tak ako človek, dostatok vzduchu, vlahy a tepla, aby odpad premenili na humus. Ako im môžete pomôcť?

  1. Správna veľkosť materiálu – ako palec – Bioodpad pred vložením do kompostéra zmenšite záhradnými nožnicami alebo štiepkovačom. Ideálna veľkosť je približne 5 cm alebo veľkosť, ako palec na ruke. Takto zabezpečíte rýchlejší rozklad materiálu. Navyše sa vám kompostovaný materiál bude lepšie premiešavať.
  2. Vyvážený pomer materiálov – aj zelené aj hnedé – Vyvážená strava je dôležitá pre nás, aj pre mikroorganizmy v kompostéri. Ak im doprajete bohatú a vyváženú potravu v podobe bioodpadu, váš kompost bude skôr hotový a bude oveľa výživnejší, ako keby ste ho tvorili len z pokosenej trávy. Premiešajte zelený bioodpad (šťavnatý – tráva, šupky z ovocia a zeleniny, kvety…) s hnedým (suchým – lístie, štiepka, suchá tráva…). Hnedý materiál si pripravte hlavne na jeseň a dopĺňajte ho do kompostéra počas celého roka.
  3. Dostatočná vlhkosť – vlhká hrudka – Rôznorodosť materiálov má vplyv aj na vlhkosť v kompostéri. Ak pridávate veľa vlhkého bioodpadu, masa môže byť premočená. Odpad začne hniť a zapáchať. Kompostovací proces sa pozastaví. Vtedy je potrebné doplniť suchý materiál. Ak je naopak kompost suchý, mikroorganizmy nemajú dostatok zdrojov a opäť je kompostovanie stopnuté. Vlhkosť v kompostéri skontrolujete tak, že materiál stlačíte v dlani – nemal by byť sypký, ani z neho tiecť. Ideálne je ak vám v dlani zostane vlhká hrudka.
  4. Dostatočný prístup vzduchu – premiešavanie vrstiev – Kompostovanie je aeróbny proces, čo znamená pre rozklad bioodpadu nevyhnutný prístup vzduchu. Jeho dostatok zabezpečíte rozmanitou štruktúrou kompostovaného materiálu a pravidelným premiešavaním vidlami alebo prekopávačom kompostu. Docielite tak rýchlejší rozklad, keďže sa spracované časti bioodpadu s mikroorganizmami dostanú skôr k novej vrstve potravy.

Čo ak máte veľa bioodpadu zo záhrady?

Ak máte viac bioodpadu, ako stihnete spracovať v záhradnom kompostéri, nadbytočný a nadrozmerný bioodpad môžete ho odviezť kedykoľvek počas otváracích hodín do kompostárne.

Ako tvoriť menej odpadu?

Každý deň môžeme urobiť jednu dobrú vec pre naše životné prostredie. Za celý rok je to tak 365 vecí a to je už celkom dosť. Poradíme vám, ako na to. Každým rokom stúpa produkcia odpadu. Priemerný Slovák vytvoril v roku 2019 až 435 kg komunálneho odpadu. Z toho až 45 percent je bioodpad, 35 percent je recyklovateľný odpad a len 20 percent je to, čo tam naozaj patrí na skládku a nedá viac využiť. Triedenie je jedným krokom k úspechu. Ak chceme znížiť množstvo odpadu, musíme sa zamyslieť už pri nakupovaní.

JRK – Premena odpadu, foto: Ondrej Miškovič

Viac informácii nájdete na webstránke mesta Kežmarok v časti Život v meste.