Aktuality

Široká paleta možností pre rodičov a najmenších v kežmarských materských školách

ilustračný obrázok

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok ponúkajú rodičom viaceré možnosti rozvoja kreativity ich ratolestí.

V materskej škole Možiarska 1 pokračujú v novom školskom roku v projekte Lesnej pedagogiky v spolupráci s lesným pedagógom spoločnosti TANAP. Chystajú sa na prvú návštevu lesa a pobyt na Kežmarskej chate v sprievode lesníkov. „Oživiť chceme Vážnu hudbu v materskej škole, ktorej podstatou by mali byť pravidelné koncerty hudobníkov v prostredí materskej školy. Plánujeme koncerty violončelistky, klaviristky, deti budú počuť akordeón, husle, cimbal, flautu i fujaru. Vplyv hudby je nesporný,“ povedala riaditeľka Malinová. Viac pozornosti chcú venovať bábkovému divadlu, tak, aby deti spoznali všetky jeho formy. Chcú ich viesť k tomu, aby používali bábku, aj ako formu upokojenia mysle a duševnej rovnováhy. Taktiež plánujú s deťmi viac spoznávať históriu svojho okolia a spolupracovať s historičkou a spisovateľkou Norou Baráthovou.

Materskej škole Kuzmányho 41 v Kežmarku sa podarilo zrealizovať malú záhradku, ktorá je rozdelená na okrasnú ,úžitkovú a bylinkovú časť, kde sa deti priamo s učiteľkami podieľali na práci, poznávali jednotlivé rastliny, bylinky, kvety, pozorovali ich rast a nakoniec z úrody aj ochutnali. „Prostredníctvom zážitkového učenia deti získali mnoho informácií a skúseností ohľadom prác v záhrade. Na školskom dvore sme zrealizovali maľovaný pohybový chodník, ktorý sa deťom veľmi páči a veľmi radi ho využívajú, pri príchode do materskej školy, počas pobytu na školskom dvore aj pri odchode domov,“ povedala riaditeľka materskej školy Arpášová.

Materská škola na najväčšom kežmarskom sídlisku rozbehla a naďalej pokračuje v projekte Recyklohry, kde sú v zbere batérií veľmi úspešní. „Deti v triedach používajú koše na triedený odpad, kde svojou troškou prispievajú k šetreniu životného prostredia,“ povedala z praxe úspešnej aktivity riaditeľka.

 „Ďalším projektom športového charakteru, do ktorého sme sa zapojili, bol projekt Pripravení na Tokio, kde sa deti oboznámili s letnými Olympijskými hrami v Tokiu. Odcvičili si bohaté športové disciplíny na školskom dvore a boli odmenené olympijskou medailou a ďalšími športovými pozornosťami,“ povedala Arpášová.  V tomto školskom roku majú v pláne zdokonaliť záhradku, obohatiť ju o zdravotný chodník, skrášliť školský dvor, či opraviť dopravné ihrisko na školskom dvore.

Počas pandémie sa škola zapojila do rôznych projektov ako Múdre hranie, Predškolák, Klíma nás spája, Zelená škola. Do rekonštrukcie športoviska sa zapojila aj Materská škola Cintorínska 1. „Vďaka projektom sa snažíme naším deťom sprostredkovávať nové poznatky z rôznych oblasti, vybaviť interiér a exteriér materskej školy i obohacovať edukačný proces,“ priblížila Zlata Simoníková.

Ondrej Miškovič