Aktuality

Škola, ktorá naučí aj pomôže

Súkromná spojená škola v Kežmarku vznikla 1. júla 2009 s cieľom podporiť vzdelávanie detí z prostredia rómskych komunít. Je unikátna svojim prístupom k vzdelávaniu cieľovej skupiny žiakov, ktorí by sa možno k stredoškolskému vzdelaniu ani nedostali.
Zriaďovateľom školy je nezisková organizácia Biela voda pod vedením Anny Jurgovianovej. Už vyše dvanásť rokov plní dôležité poslanie v kežmarskom regióne a pripravuje mladých ľudí, v mnohých prípadoch zo sociálne znevýhodneného prostredia, na viaceré odborné, alebo pomocné remeslá.
Škola je netradičnou svojim zameraním na výchovu a vzdelávanie v remeslách a službách formou využitia alternatívnych prvkov vo výučbe. Môže sa pochváliť atraktívnymi učebnými odbormi otvorenými na základe mnohoročných skúseností a peknými výsledkami v jednotlivých segmentoch ponúkaného vzdelávania a výchovy.
Riaditeľka školy Anna Jurgovianová založila školské remeselné múzeum pod názvom Babičkina chyža, ktorého veľké množstvo zreštaurovaných exponátov si bezplatne obzreli už stovky návštevníkov i z ďalekých krajín ako je napríklad Japonsko, USA či Írsko. „Pre dospelých záujemcom ponúka škola rôzne druhy vzdelávania ako napríklad akreditované rekvalifikačné kurzy pod názvom Druhá šanca s kvalifikovanými lektormi. V ponuke je taktiež externá forma dokončenia základného vzdelania, ukončenie vzdelania dokladom o zaučení pre pomocné remeselné odbory, či ukončenie vzdelania výučným listom. Získať maturity môžu študenti formou dvojročného nadstavbového štúdia. Rozvíjame aj rôzne vzdelávacie semináre a besedy pripravené podľa dopytu uchádzačov,“ priblížila fungovanie Anna Jurgovianová, riaditeľka školy.
Žiaci a zamestnanci školy ušili za minulý rok viac ako 15-tisíc rúšok a darovali vyše 5-tisíc na oddelenia do nemocníc, do DDS, osád a rôznych inštitúcií, ktoré požiadali o pomoc.
„V súčasnosti školu navštevuje okolo štyristo žiakov a viacerí jej absolventi pokračujú aj vo vysokoškolskom štúdiu, alebo sa úspešne zaradili do pracovného proces. Našli si pracovné miesta ako murári, stolári, pomocné pracovné sily, pracujú na úradoch i v školstve. Percentuálne je zamestnaných viac ako 50 percent absolventov,“ priblížila Jurgovianová. Aby sa žiaci mohli jednoduchšie zaradiť do pracovného procesu, škola rozbehla aj spoluprácu s niekoľkými zamestnávateľmi v programe Duálneho vzdelávania v rámci praktickej výučby. „Keďže sa v škole vzdelávajú aj žiaci s rôznymi druhmi postihnutí, vytvárame im vhodné učebné osnovy. Vyučujeme i v učebniach zameraných na arteterapiu a biblioterapiu. Momentálne pripravujeme aj priestory na výučbu v exteriéri. Žiaci spolu s učiteľmi budujú oddychové zóny na vyučovanie v prírode a na relax. K tomu patria poobedňajšie aktivity blízke temperantnosti Rómov a to spev, hudba, tanec a šport,“ povedala Jurgovianová.
V čase celosvetovej zlej epidemiologickej situácie škola vyučuje teoretické predmety dištančne a praktické vyučovanie realizuje v povolených normách. Vďaka svojej netradičnosti sa škola pravidelne zúčastňuje na celoslovenských i medzinárodných súťažiach a reprezentuje naše mesto pod Tatrami. „Bez pomoci a podpory Kežmarčanov, mojej rodiny a úžasného kolektívu, by to nešlo,“ skonštatovala v závere rozhovoru Jurgovianová.
Patrícia Rozgonyiová