Aktuality

Školu postavili na individuálnom prístupe ku žiakom

Výnimočnosť Spojenej školy, Kostolné námestie 28 stojí na tom, že ako jediná v našom okresnom meste Kežmarok a okolitých obciach vzdeláva žiakov so zdravotným znevýhodnením. Takto ponúka alternatívu k bežnému vzdelávaniu, tak veľmi potrebnú a prospešnú pre znevýhodnenú a často opomínanú skupinu mládeže v dnešnej dobe.

Od roku 2020 ponúkajú vzdelávanie pre dospelých so zdravotným znevýhodnením. Tým sa stali jedinou školou v okrese Kežmarok, ktorá dáva telesne znevýhodneným možnosť komplexnej edukácie. „Toto považujeme za ďalšiu dôležitú výnimočnosť našej školy. Stretávame sa s ocenením zo strany rodičov, že je o rozvoj ich detí postarané a nezostávajú zabudnuté na okraji spoločnosti. Samozrejmosťou sú aj poradenské služby pre rodičov a žiakov,“ povedal riaditeľ školy Anton Vojtičko.

Vzdelávanie hospitalizovaných žiakov prebieha aj na detskom oddelení Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku. Počas pandémie vyučovali  s miernou úpravou rozvrhu hodín prevažne prezenčnou formou vo všetkých organizačných zložkách školy s prevádzkovaním školského klubu detí.

Žiaci a študenti sa stretávajú prevažne s inovatívnymi metódami a škola je postavená hlavne na individuálnom prístupe k nim. Ako príklad škola uvádza zážitkové vyučovanie mimo školy, no predovšetkým v školskej záhrade. Projektové vyučovanie pod názvom Celý deň nás učí príroda, kedy si žiaci majú možnosť overiť nadobudnuté vedomosti priamo v prírode, je obohatením nielen pre žiakov, ale i samotných pedagógov. Na vyučovacom procese často využívajú i metódy ako pojmová mapa, brainstorming, prvky arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie a u žiakov s autizmom a s ťažkým mentálnym postihnutím bazálnu stimuláciu – Snoezelen.

Za úspech považujeme vytvorenie veľmi dobrých podmienok pre vzdelávanie žiakov a študentov. Tie sme dosiahli materiálnym vybavením priestorov odborných a špeciálnych učební, zabezpečením mnohých hlavne kompenzačných pomôcok, vytvorením bezbariérových prístupov do budov a zabezpečenie skúseného a odborného personálu so 100 percentnou kvalifikáciou. Vysokú úspešnosť sme dosiahli v získavaní projektov, dotácií a grantov. Samozrejmosťou je viacnásobné udelenie certifikátu Zelená škola, ktorý sme získali ako prví v Kežmarku,“ komentoval tému dosiahnutých zdarov riaditeľ školy.

Patrícia Rozgonyiová