Aktuality

Školy otvorili brány bez problémov

ilustračný obrázok

Začiatok jesene sa neodmysliteľne spája s novým školským rokom. Kežmarské základné i stredné školy medzi seba privítali svojich žiakov. Niekto vykročil pravou nohou, iní sa na výzvu pred sebou pozerajú so strachom.

Približne 620 detí nastúpilo vo štvrtok 2. septembra na Základnú školu na ulici Dr. Daniela Fischera. Prváci si hneď na začiatku boli pozrieť svoje triedy osobne a tiež sa zoznámili s novou pani učiteľkou. Tá ich bude sprevádzať prvými krokmi k vedomostiam a podá pomocnú ruku. Štart do významnej etapy svojho života si pamätá každý. „Moja učiteľka na prvom stupni základnej školy mi bola druhou mamou. Dnes má viac ako 90 rokov a je pri plnom zdraví. Dokonca sme sa celá prvá trieda pred nedávnom stretli,“ hovorí Jela Bednárová, prednostka mesta. Zaspomínala i na to, že mala vždy ku škole rešpekt a bola vzornou žiačkou, ktorá nemala obavy. Za zriaďovateľa sa prihovorila milým slovom všetkým žiakom na otvorení školského roka v átriu.

Prváci sa na svoj veľký deň poctivo pripravovali. Krásne sa obliekli, učesali a ako malú odmenu dostali od končiacich deviatakov farebnú loptu. Tým utieklo štúdium na základnej škole ako voda. Uplynulo iba niekoľko rokov a onedlho budú aj oni sami ako nesmelí prváci hľadieť do tvárí skúsenejších žiakov stredných škôl. Všetci školáci si určite želajú zdravie a  neradi by opäť sedeli doma a vzdelávali sa dištančne. Tešia sa totiž na kolektív spolužiakov, nové učivo a zážitky nielen zo školských lavíc.

„Myslím si, že by sme mali všetci vstupovať do nového školského roka v prvom rade s optimizmom, s tým že si  poprajeme veľa zdravia. Prácu s deťmi sme si vybrali a je to možno nielen samotné povolanie. Určite sa tešíme, keď vidíme na tvárach detí úsmev,“ hovorí riaditeľka školy Iveta Slovíková. Rovnako verí, že spolu s učiteľmi bude môcť pracovať a nebudú mať množstvo prekážok. Chceli by podobne v harmónii a šťastí školský rok na začiatku budúceho leta uzavrieť.

Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8 v Kežmarku odštartovala školský rok v znamení príhovoru pána riaditeľa Dušana Tokarčíka. Šikovné žiačky odmenil za dosiahnuté úspechy pohárom i vyznamenaním v podobe diplomu. Krásne slnečné počasie ocenil aj riaditeľ Základnej školy – Grundschule na Hradnom námestí 38 Miroslav Beňko, ktorý žiakov privítal pred budovou školy na malom pódiu. Vedúci oddelenia školstva v meste Ladislav Petras zaželal radostným tváram najmä veľa úspechov, pohody a nových priateľstiev.

Beáta Oravcová, Patrícia Rozgonyiová, foto: Patrícia Rozgonyiová