Aktuality

Skúsenosti učiteliek pomáhajú nielen rodičom, ale aj deťom

ilustračný obrázok

Ťažkosti pri začleňovaní sa najmenších do kolektívu sú individuálne, vychádzajú z predchádzajúcich skúseností a osobnosti toho, ktorého jedinca. Dôležitú úlohu pri tom zohráva profesionalita učiteliek materskej školy.

Rodič by mal podporovať dieťa a viesť ho k samostatnosti, pretože sa v materskej škole stretáva so všetkým novým. „Stačí ak sa vie dieťa aspoň z polovice venovať samoobslužným činnostiam pri obliekaní a jedení. Veľmi dôležitá je vzájomná spolupráca učiteľky a rodiča,“ prezradila riaditeľka materskej školy Daša Arpášová.

Rodič by nemal dieťa strašiť s tým, ako ich v materskej škole naučia poslúchať a jesť. Dieťa veľmi rýchlo vycíti napäté správanie rodiča, cíti neistotu a strach. Podľa riaditeľky je lepšie sa s dieťaťom o materskej škole porozprávať, pripraviť ho, že ho tam čakajú noví kamaráti a nové hračky. Pomáha prirovnanie, že tak ako rodičia chodia do práce, deti chodia do materskej školy. Dieťa takto prvé dni v školskom prostredí vníma ako prirodzenú súčasť života.

Adaptácia do kolektívu

Pojem adaptácia sa v pedagogike používa v súvislosti s otázkami prispôsobivosti a prispôsobovania dieťaťa podmienkam rodinného, školského a mimoškolského prostredia. Psychológovia pod pojmom adaptácia rozumejú zmenu citlivosti, ktorá nastáva následkom prispôsobenia sa zmyslového orgánu vplyvom naň pôsobiacim.

Pri zvládnutí adaptácie dieťaťa na prostredie materskej školy hľadajú v Materskej škole Kuzmányho 41 v Kežmarku spolu cestu, ako tento problém zmierniť. „Dôležitými vlastnosťami, ktoré vplývajú na plynulú adaptáciu dieťaťa v materskej škole sú jednotnosť, dôslednosť a trpezlivosť zo strany rodičov a učiteľov.  Prijatie dieťaťa do materskej školy má byť matersky vrelé. Privítanie je zo strany učiteľky, detí, ale aj z prostredia. Nové prostredie vzbudzuje u dieťaťa rešpekt a prirodzenú zvedavosť,“ povedala riaditeľka materskej školy.

Deti učia ako sa chrániť pred šíriacim vírusom

Materskú školu Kuzmányho 47 momentálne navštevuje 43 najmladších detí vo veku od dvoch do troch rokov. Deti podľa riaditeľky vnímajú pandémiu sprostredkovane, najmä v rodine, z médií a tiež v materskej škole. Prostredníctvom aktivít boli deti aj tam oboznámené s nebezpečenstvom pandémie, boli poučené, aké je potrebné sa navzájom chrániť a správať zodpovedne, či dodržiavať zvýšené hygienické návyky.

Ondrej Miškovič, foto: Archív materskej školy

Text pod foto: Jesenná aktivita Sovičiek z materskej školy.