Aktuality

Služobná príprava príslušníkov Mestskej polície Kežmarok

Dňa 28. augusta sa v rámci služobnej prípravy uskutočnilo preškolenie príslušníkov mestskej polície z taktiky vykonávania služobných zákrokov pri činnosti mestskej polície. Načasovanie tohto preškolenia súviselo aj so začiatkom školského roka, kde aj mestská polícia chce reagovať na nedávne udalosti na základnej škole vo Vrútkach, kde po nezmyselnom útoku vyhasli dva ľudské životy.

V služobnej príprave sa chceme prednostne zamerať na taktické zvládnutie služobných zákrokov, ktoré sa stávajú čoraz ťažšími a zložitejšími. Aj z toho dôvodu plánujeme výcvik príslušníkov mestskej polície zmeniť. V budúcnosti chceme  zaviesť viac prvkov sebaobrany a zvládnutia špecifických služobných zákrokov, pri ktorých je rozhodujúca fyzická pripravenosť. Naším cieľom je dosiahnuť to, aby aj príslušníci mestskej polície boli dokonale pripravení na kritické situácie nielen po fyzickej, ale aj po psychickej stránke. Z toho dôvodu plánujeme zmodernizovať donucovacie prostriedky používané príslušníkmi mestskej polície vo výkone služby. Dôležité je, aby boli čo najúčinnejšie a zároveň aj chránili život a zdravie osoby proti ktorej budú použité.

Štefan Šipula

náčelník mestskej polície