Aktuality

Smart riešenia Kežmarku sú inšpiráciou i výzvou pre ostatné mestá

ilustračný obrázok

Primátor mesta Ján Ferenčák sa 1. júna zúčastnil v Bratislave podcastu o inovatívnych riešeniach pre samosprávy. Kežmarok sa stal dlhodobými plánovanými aktivitami lídrom v smart riešeniach. „Dlhodobo chceme v Združení miest a obcí racionalizovať postupy rozdeľovania financií pre samosprávy. Integrované územné investície by mali reprezentovať investície z rôznych zdrojov,“ približuje primátor.

Komplikovaný systém verejného obstarávania je problémom samospráv. Systémová finančná podpora regionálneho rozvoja je dnes efektívnym nástrojom podpory. V panelovej diskusii Techsummit v Bratislave hovoril primátor o skúsenostiach z praxe. „Bezpečnosť občanov cez kamerový systém po kyberbezpečnosť je pre inteligentné mesto dôležitou. Štát by mal garantovať riešenie životných situácii občanov v samospráve,“ povedal primátor.

Nové nemocnice, nové materské školy, ale i mestá a obce si vyžadujú energetický manažment. Samosprávy ťažko hľadajú finančné zdroje pre vytváranie príležitostí na rozvoj. V našom meste sa vedenie zameralo na inteligentné zelené riešenia a naďalej pracuje na tom, aby sa mesto pod Tatrami stávalo lídrom aj v tomto smere. „Investície a reformy nesmú akokoľvek poškodiť životnému prostrediu,“ zakončil v podcaste Ján Ferenčák.

Riešenia kybernetickej bezpečnosti si vyžadujú značné investície, ktoré bude musieť vynaložiť každá, aj tá najmenšia obec. Samosprávy v rámci financovania čakali na pomoc od štátu vo forme Plánu obnovy. Podľa zistených informácií bola väčšina riešení však pomenovaná len na úrovni centrálneho riadenia a samospráva nebola do diskusií nijakým spôsobom vtiahnutá.

„Kybernetickú bezpečnosť bude Plán obnovy riešiť aj v tom zmysle, že ľudia, ktorí pracujú s údajmi, budú musieť mať príslušné vzdelanie s cieľom zamedziť základným chybám,” povedala Mariana Kollárová, projektová manažérka pre digitalizáciu Plánu obnovy z Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Ondrej Miškovič