Aktuality

Snúbenci môžu v Kežmarku uzavrieť manželstvo i v kaplnke hradu

14

Ešte predtým ako občan povie svoje áno milovanému človeku, čaká ho kolotoč vybavovania nevyhnutných záležitostí ako miesto, dátum a čas obradu, či počet pozvaných hostí. Netreba zabúdať na dôležitú povinnosť – žiadať o uzavretie manželstva na matričnom obvode.

Snúbenci majú pred sebou dve alternatívy. Ak sa rozhodnú pre cirkevný sobáš, riadia sa podľa miesta cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Zvolia si chrám a podľa toho žiadajú o sobáš príslušný matričný obvod. Pri civilnom sobáši je nutný trvalý pobyt aspoň jedného zo snúbencov. Keď je z ich strany záujem o iné mesto, matričný obvod deleguje ich žiadosť inam.

Plnoletí slobodní občania so slovenskou štátnou príslušnosťou potrebujú k žiadosti dokladovať rodné listy a občianske preukazy. Forma žiadosti je dostupná i na stránke mesta Kežmarok v časti Ako vybaviť. Vhodné je vyplniť jej elektronickú podobu a priniesť ju na matričný obvod, keďže sa archivuje až sto rokov. Dôležité je, aby bola čitateľná. Limit dodania žiadosti je sedem dní pred uzatvorením manželstva, prítomní musia byť osobne obaja snúbenci. Nie je možné to nahradiť splnomocnením alebo zaslať elektronicky. Rovnaká postupnosť krokov a miestna príslušnosť je i v prípade, ak o sobáš žiadajú rozvedení a neplnoletí občania. K žiadosti prikladajú náležité rozsudky súdu o rozvode či povolení uzavrieť manželstvo. Špecifický prípad tvoria snúbenci v ohrození života. Vzhľadom na závažnosť situácie môžu byť zosobášení bez žiadosti na akomkoľvek matričnom obvode.

Obradná miestnosť určená pre civilný sobáš sa v Kežmarku nachádza na mestskom úrade. Sobášia sa v nej predovšetkým tí, ktorí tu majú trvalý pobyt. Miesto musí byť vhodné na danú príležitosť a spĺňať určité atribúty – slovenský štátny znak s trikolórou. Snúbenci môžu uzatvoriť manželstvo aj v hradnej kaplnke, na nádvorí Kežmarského hradu alebo v reštauráciách, či hoteloch. Naposledy sa sobášilo na netradičnom mieste – golfovom ihrisku. Takéto miesta volia skôr snúbenci s iným ako trvalým pobytom spadajúcim do matričného obvodu v Kežmarku.

Sobášne listy sa vydávajú priamo po uzatvorení civilného manželstva. Matričný úrad vydáva od februára roku 2019 na základe smernice Európskej únie k matričným dokladom viacjazyčné štandardné formuláre do štátov Európskej únie. Tie sú ako doklady plne platné v zahraničí.

Patrícia Rozgonyiová