Aktuality

Spomíname na pána doktora Slovíka

21

MUDr. Dominik Slovík by sa 4. júla dožil deväťdesiatky. Staršia a stredná generácia si pána doktora veľmi dobre pamätá. A tá mladšia pozná už len jeho synov, ktorí kráčajú v otcových šľapajach a pôsobia taktiež v Kežmarku – ortopéd MUDr. Peter Slovík a chirurg MUDr. Pavol Slovík.

Dominik Slovík pochádzal z Horného Spiša – z obce Krempachy, ktorá s ďalšími dedinami pripadla po vzniku Prvej česko-slovenskej republiky Poľsku. Po druhej svetovej vojne mnohí Slováci opustili svoje rodiská a presťahovali sa na Slovensko – podobne prišli aj Slovíkovci. Dominik  s ďalšími presťahovanými priateľmi začal chodiť na známe kežmarské gymnázium, kde maturoval roku 1951.

Po maturite začal učiť na ľudovej škole v Starej Lesnej, pretože v tom čase bolo málo učiteľov. Táto práca ho však neuspokojovala. Preto odišiel do Košíc na Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Po skončení štúdií a absolvovaní povinnej vojenskej služby začal pracovať v kežmarskej nemocnici na chirurgickom oddelení pod vedením skúseného chirurga Tibora Galasa. V tom čase pracovalo v nemocnici málo lekárov a doslova každý musel robiť všetko a byť univerzálny. Tak sa doktor Slovík napokon vyznal aj v internom lekárstve, aj v dermatologickom, dokonca keď bol nedostatok lekárov, slúžil aj na gynekologicko – pôrodníckom oddelení. Pre svoje znalosti často brával aj nočné pohotovostné služby, na ktorých sa skutočne stretol so všelijakými prípadmi.

Doktor Slovík liečil aj svojím neopakovateľným humorom nielen v ambulancii, ale aj v civilnom živote bol u Kežmarčanov veľmi obľúbený. Vystresovaných pacientov upokojoval vtipnými bonmotmi, napríklad pri poranenej ruke, ktorú musel zošívať, zahlásil: Keby ste si to strkali niekde inde, nebolo by sa vám to stalo. Mnoho historiek bolo však aj vážnych. Lekár patril do operačného tímu, ktorý koncom 60. rokov 20. storočia zachránil život človeka, privezeného do nemocnice s nožom v srdci. Raz dokonca na návšteve známych zachránil dieťa, ktoré rozhrýzlo tenké sklo z uzáveru vínového demižónu. Kým sa spamätalo, stihol mu v momente vybrať všetky úlomky.

Doktor svoje chirurgické vedomosti a skúsenosti neskôr prenášal aj na mladších chirurgov – lekárov. Po odchode z oddelenia začal pracovať Slovík ako ambulantný chirurg, popri tom sa stal aj vedúcim lekárom miestnej polikliniky a bol ním až do svojej predčasnej a nečakanej smrti dňa 22. mája 1989. Hrdí na prácu svojho otca MUDr. Dominika Slovíka boli a sú aj synovia Dominik Slovík, ktorý celý svoj život pracoval na RTG v Kežmarku a Poprade a RNDr. Patrik Slovík.

Nora Baráthová