Aktuality

Stála expozícia v priestoroch centrály mestskej polície

Mestská polícia v Kežmarku je obohatená o stálu expozíciu, ktorá predstaví históriu i čo to z fungovania zamestnancov mesta. Tí majú v náplni práce nielen pomáhať a chrániť.

Na začiatku expozície mestskej polície sa nachádza ukážka výstroje a výzbroje. „Príslušník toho nosí so sebou v aute omnoho viac. Výstroj sa obmieňa podľa smernice a doby životnosti. To je individuálne a stane sa, že sa roztrhne púzdro, alebo sa poškodí baterka. Pri výzbrojných súčiastok máme určenú dobu životnosti s tým, že sa to obmieňa,“ prezrádza náčelník Štefan Šipula.

Hodnosti policajtov vyplývajú z prijatého organizačného poriadku. Každá jedna hodnosť je príslušníkovi priznaná s dĺžkou bezpečnostnej praxe. Dĺžka závisí od odslúženia v bezpečnostnej službe či v policajnom zbore. Povyšuje sa v zmysle organizačného poriadku. Potom je výnimočné a mimoriadne povýšenie, ktoré sa dáva pri príležitostiach alebo životných jubileách. Nie je to presne stanovené, je to na rozhodnutí vedenia mesta. „V Kežmarku máme obsiahnuté všetky  hodnosti. Máme policajta, ktorý nastúpil iba teraz a je v hodnosti strážmajster, čo je najnižšia hodnosť v mestskej polícii. Skúsenejší príslušníci sú v hodnosti kapitána, takých máme najviac. Dvaja policajti boli povýšení mimoriadne do hodnosti majora,“ povedal Šipula. Momentálne máme v meste aj jednu policajtku. V dnešnej dobe si zákroky vyžadujú fyzickú kondíciu a preto náčelník pripravuje smernicu o tom, že budú vykonávať previerky z telesnej kondície.

Návštevník expozície môže obdivovať i trofeje z mimo služobných aktivít, predovšetkým zo streleckých súťaží. Každý rok bývalí vojaci usporiadajú súťaž v streľbe. Minulý rok sa neuskutočnila, ale predtým naši mestskí policajti obsadzovali popredné priečky. Expozícia obsahuje aj čiapky vojakov či dopravnej polície. Príslušníci využívajú predovšetkým šiltovky s nápisom mestská polícia. Nájdeme tu i fotografie primátorov mesta Kežmarok a náčelníkov, ktorí riadili mestskú políciu od jej začiatku.

Patrícia Rozgonyiová

Text pod foto: Expozícia v priestoroch mestskej polície.