Aktuality

Tržnica bude obnovovaná po etapách

05

Zámerom mesta je podporiť producentov nielen z okolia, ale aj v rámci celého okresu a regiónu Spiš.

Predpokladaný rozpočet projektu je 100-tisíc eur, pričom sa bude mesto uchádzať o príspevok 80-tisíc eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Rozhodli o tom poslanci počas zasadnutia mestského zastupiteľstva vo štvrtok 13. februára. Ide o súčasť projektu, ktorý by chcela samospráva realizovať po etapách. Prvá, ktorá bude zameraná na modernizáciu mestských trhových priestorov, by mala trvať deväť mesiacov.

Regionálna tržnica nechce konkurovať obchodným reťazcom, ponúkať však bude lokálne potraviny z okolia vypestované na poliach pod Tatrami. Mesto by chcelo starú tržnicu rozšíriť až smerom k tamojšiemu parkovisku a časom z nej spraviť krytú celoročnú tržnicu. Revitalizuje sa tiež celý park, ktorý je teraz zanedbaný a mesto bude naďalej pokračovať v hľadaní finančných prostriedkov.

Ďalším dôvodom na rozdelenie do etáp bol komplexný návrh prestavby mestskej tržnice vzhľadom na predpokladaný finančný objem, časovú náročnosť a rešpektovanie užívateľských a nájomných práv. V roku 2021 sa bude realizovať prvá etapa vedľa autobusovej zastávky a priľahlého parku v predpokladanej investícii 300-tisíc eur.

Výstavbou nových priestorov sa vytvoria predpoklady k prebudovaniu súčasného trhoviska v jednotnom architektonickom ráze.

Ondrej Miškovič