Aktuality

Tváre Literárneho Kežmarku 2021

V apríli sme odštartovali zber prác do 56. ročníka Literárneho Kežmarku, predstavujeme Vám predsedov porôt a členov porôt. Novinkou tohtoročného festivalu je ambasádorka Tamara Šimončíková Heribanová, s ktorou nájdete rozhovor na strane 24.
Monika Kompaníková, predsedníčka poroty
Narodila sa 1. septembra 1979 v Považskej Bystrici, vyštudovala maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Debutovala zbierkou krátkych próz s názvom Miesto pre samotu, za ktorú získala Cenu Ivana Kraska za debut. V roku 2006 jej vyšla novela Biele miesta, nominovaná na cenu Anasoft litera 2007. Pod názvom Bela Mesta vyšla v roku 2010 v Srbsku. V roku 2010 vyšiel aj román Piata loď, ktorý získal cenu Anasoft litera a bol vyhlásený za najlepšiu knihu roka 2010. V roku 2013 vydala ilustrovanú knihu rozprávok s názvom Hlbokomorské rozprávky. Tvorbe pre deti sa ďalej venovala v knihách Kde je Ester N? (2019) a Koniec sveta a čo je za ním (2019).
Poviedky a ďalšie texty M. Kompaníkovej boli preložené do viac ako desiatich jazykov, publikované v antológiách a časopisecky. V roku 2008 získala cenu Nadácie Tatra banky pre mladých tvorcov, bola členkou poroty Ceny Nadácie Tatra banky a Európskej ceny za literatúru. Hlbokomorské rozprávky sa stali jednou z kolekcie Najkrajšie knihy Slovenska za rok 2013, získali tiež cenu ministerstva kultúry za ilustrácie a dostali cenu Literárneho fondu v kategórii literatúra pre deti a mládež. Pracovala v kníhkupectve a vydavateľstve Artforum, v súčasnosti je šéfredaktorkou novín Čo čítať? a stará sa o vydavateľstvo Denníka N. Na 33. ročníku Literárneho Kežmarku v roku 1998 získala prvé miesto v poézii v kategórii stredných škôl.
Daniel Hevier, predseda poroty
Narodil sa 6. decembra 1955 v Bratislave a detstvo prežil v Prievidzi, kde absolvoval aj gymnázium. V štúdiu pokračoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (estetika a jazyk slovenský). Počas vysokoškolského štúdia sa zamestnal ako redaktor literárnej redakcie v Slovenskom rozhlase. Po absolvovaní vojenčiny bol niekoľko rokov na voľnej nohe ako profesionálny spisovateľ. Krátky čas pôsobil vo vydavateľstve Mladé letá, po roku 1989 ako šéfredaktor. Od roku 1991 vedie vlastné vydavateľstvo HEVI, v ktorom vydal vyše 100 titulov.
Ako básnik debutoval roku 1974 zbierkou poézie Motýlí kolotoč. Odvtedy vydal do stovky kníh, poéziu, prózu, eseje, básne pre deti, rozprávky, preklady, autorské antológie pre dospelých i deti. Viaceré jeho knihy boli preložené do cudzích jazykov. Píše aj texty piesní, divadelné a rozhlasové hry, libretá muzikálov, filmové a televízne scenáre, scenáre pre multimediálne projekty. Spolupracuje s rozhlasom a televíziou, prekladá z angličtiny. Mal svoje rozhlasové relácie a autorské stránky v novinách. Príležitostne učí na rôznych typoch škôl a vedie kurzy tvorivého písania a vnútornej kreativity. Víťazom Literárneho Kežmarku sa stal v roku 1973 (8. ročník) v poézii v kategórii začínajúcich autorov.
Júlia Čurillová, členka poroty
Riaditeľka Základnej školy v Bystranoch je viacnásobnou laureátkou celoslovenských súťaží v tvorbe poézie na Literárnom Zvolene a autorskej časti súťaže Chalupkovo Brezno. Ocenenia získala aj v autorských súťažiach Poetická Ľubovňa, Literárna Senica, Wolkrova Polianka, Literárny Kežmarok a Bratislavský verš. Je víťazkou súťaže Debut 2007, po ktorej jej bola vydaná prvá zbierka poézie Sedmoláska (2008).
Druhá zbierka s názvom Kľúče od neba jej vyšla v roku 2012. Je autorkou umelecko-publicistického pásma S deťmi vetra, spolutvorkyňou relácie Poetissimo – z vlastnej zbierky Sedmoláska (obe relácie pre RTVS). Venuje sa tiež umeleckému prednesu. V súčasnosti odborne spolupracuje na vysielaní vzdelávacieho programu pre deti Tumenca khere – S vami doma (RTVS, štúdio Košice). Bola členkou i predsedníčkou porôt recitačných i autorských súťaží vo vlastnej tvorbe. Za celoživotnú pedagogickú, manažérsku a kultúrnu činnosť bola v roku 2017 zaradená do Encyklopédie osobností Českej a Slovenskej republiky.
Martina Jánošíková, členka poroty
Absolventka Katedry bábkarskej tvorby na VŠMU a The Central School of Speech and Drama (v rámci programu Erasmus). Od roku 2017 sa venuje storytellingu. V 2020 absolvovala trojmesačný výcvik na Emerson College vo Veľkej Británii. Desať rokov učila dramatickú výchovu na ZUŠ. Venuje sa detským knihám – ich kritike aj zážitkovému čítaniu. Je spoluorganizátorkou cyklu podujatí pre deti Posvieťte si s nami na sny v kníhkupectve Artforum, pravidelne vyberá najlepšie detské knihy pre magazín Čo čítať? a pre kníhkupectvo Martinus. Pôsobila v združení EduDrama a je členkou rozprávačského spolku Príbehom na stope. Organizuje kurzy a dielne storytellingu pre dospelých, pedagógov, školy a rôzne spolky či učí literatúru v súkromnej škole Žito.
Jozef Brunclík, člen poroty
Študoval slovenský jazyk a históriu na Fakulte humanitných vied Vysokej školy pedagogickej v Nitre, neskoršie na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia krátko pôsobil ako učiteľ slovenského jazyka a literatúry a histórie. V roku 2001 nastúpil ako interný doktorand na Katedru slovenskej literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Momentálne je súčasťou kolektívu literárnej sekcie Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre. Od konca 90. rokov 20. storočia sa intenzívne zaujímal o lyriku medzivojnového obdobia so zacielením na poéziu katolíckej moderny. Podstatná časť jeho literárnokritickej a recenznej práce bola zameraná na súčasnú podobu slovenskej literatúry a jej autorských individualít a žánrových podôb publikovaných textov.
Valentín Šefčík, člen poroty
Vyštudoval Pedagogickú fakultu Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. Pracuje v školstve, je autorom literatúry pre deti a mládež: Kniha na vydaj (2000), Kamienky pri ceste (2007), Basta fidli (2010) a iné. Nerezignoval na obligátnu jazykovú hravosť súčasnej detskej poézie, ale používa ju uvážene a veľmi funkčne. Šefčíkove básne sú reflexívne i náladové momentky dotýkajúce sa vecí, ľudí, okamihov života, hodnôt, prírody. Jeho poézia je imaginatívna, jemná a zároveň hravá, má však aj svoje vážne a melancholické polohy. Nazerá na svet zo zorného uhla, aký je blízky deťom tesne predpubertálneho a ranopubertálneho veku. Je to teda poézia určená tej kategórii mladých čitateľov, pre ktorú sa dnes pôvodná poézia takmer nepíše.
Zdroj: www.literarnykezmarok.sk

Nebojte sa a neváhajte!
Milí mladí poeti a prozaici, vážení rodičia, pedagógovia.
Na Literárnom Kežmarku začínali svoju úspešnú autorskú kariéru mnohí slovenskí básnici či spisovatelia. Dôkazom toho sú i tohtoroční predsedovia porôt a naši minuloroční hostia Monika Kompaníková a Daniel Hevier, ktorí boli v minulosti víťazmi tejto súťaže. Aj Vy, milí mladí písania chtiví žiaci a študenti, môžete ísť v ich šľapajach a pomôcť k tomu Vám môže aj účasť na Literárnom Kežmarku. Nebojte sa, neváhajte a prihláste svoje poetické a prozaické dielka do súťaže.
Prvotina z Vášho pera môže príjemne prekvapiť porotcov a nakoniec sa na jeseň s Vami v našom meste stretneme na vyhodnotení a budete medzi ocenenými. Budem Vám držať palce. No aj keby ste sa medzi laureátov nedostali, na Literárnom Kežmarku v septembri sa budete môcť zapojiť do tvorivých dielní so známymi literátmi a získať tak cenné skúsenosti do ďalšieho písania.
Všetkým Vám mladým tvorcom teda prajem pri písaní veľa pozitívnej autorskej inšpirácie a teším sa na prípadné stretnutie s Vami v našom krásnom Kežmarku.
Ján Ferenčák