Aktuality

Umelecké vzdelanie má v Kežmarku dlhú tradíciu

ilustračný obrázok

Nastávajúci školský rok sa bude niesť v znamení dvoch výročí: 90. výročia založenia Nemeckej hudobnej školy, známej ako Deutsche Musikschule a 70 rokov od obnovenia jej činnosti vznikom Hudobnej školy po príchode Antona Cígera do Kežmarku.

 Hudobná škola v Kežmarku patrí v rámci východoslovenského regiónu k trom najstarším hudobným školám. Kým dejiny mestských hudobných škôl v Košiciach a v Prešove boli spracované na základe niekoľkoročného heuristického výskumu Márie Potemrovej, história kežmarskej hudobnej školy sa obmedzovala len na niekoľko útržkovitých a v mnohom rozporuplných informácií.

V porovnaní s hudobnými školami v krajských mestách išlo o menšiu školu, no pre Kežmarok a spišskú oblasť predstavovala významnú inštitúciu, ktorá svojou mimoriadnou aktivitou a kvalitnými výsledkami priniesla rozvoj nielen v oblasti hudobného vzdelávania, ale tiež v oblasti hudobného života.

Základná umelecká škola Antona Cígera v Kežmarku plánuje pokračovať v tradícii koncertov. „Keď to situácia umožní, pripravíme adventné koncerty každú nedeľu v inom chráme. V spolupráci s Kežmarskou televíziou plánujeme nahrávku vianočného koncertu v niektorom historickom priestore, po veľmi dobrom ohlase na minuloročný koncert z lyceálnej knižnice,“ informoval riaditeľ Levocký. Hlavnou úlohou bude zabezpečiť plnohodnotné vyučovanie aj v prípade zhoršenia situácie spôsobenej pandémiou. Oslavy vyvrcholia v závere školského roka slávnostným orchestrálnym koncertom v drevenom evanjelickom kostole v Kežmarku za účasti hudobníkov z Weilburgu an der Lahn – Nemecko, Bochnie – Poľsko, partnerských hudobných škôl a domácich žiakov.

Ondrej Miškovič, zdroj: zusantonacigera.sk