Aktuality

V Kežmarku postavia sochu rodákovi Imrichovi Thökölymu

02

Majiteľovi Kežmarského hradu, veliteľovi proticisárskeho povstania uhorskej šľachty a bojovníkovi za náboženskú slobodu postavia v meste bronzovú jazdeckú sochu.

Primátor mesta Ján Ferenčák a generálna konzulka Maďarska v Košiciach Ágota Hetey sa v piatok 21. mája stretli v Kežmarku, aby si spolu prešli koncepciu umeleckého diela a pozreli si miesto, kde bude socha stáť. Jej autorom bude maďarský sochár a umelec Lajos Győrfi.

„Umiestnenie sochy pri Kežmarskom hrade bude dôstojnou spomienkou na významného rodáka nášho mesta, kedže sa na hrade narodil. Imrich Thököly a zanechal významnú stopu v dejinách nášho regiónu aj v dejinách Európy,” uviedol primátor mesta Ján Ferenčák.

Vyhotovenie bronzovej jazdeckej sochy Imricha Thökölyho v životnej veľkosti a jej prepravu na miesto postavenia zabezpečuje na základe podpísaného memoranda o spolupráci z novembra 2020 Generálny konzulát Maďarska.

 „Výročie narodenia a úmrtia kniežaťa Thökölyho je v septembri. V októbri zároveň uplynie 115 rokov od uloženia jeho pozostatkov v KežmarkuVlani v novembri, keď som prijala pána primátora na generálnom konzuláte, sme podpísali dohodu o spolupráci, ktorá upravuje úlohy oboch strán. Generálny konzulát dá vyhotoviť na náklady maďarského štátu bronzovú jazdeckú sochu a zabezpečí jej prepravu na miesto postavenia. Mesto Kežmarok  zabezpečí vhodné miesto, úpravu terénu, okolia umeleckého diela a vybuduje podstavec pre sochu,“ priblížila detaily generálna konzulka Ágota Hetey.

Slávnostné odhaľovanie sochy je naplánované na október a ak to naradenia súvisiace s pandemickou situáciou dovolia, bude sprevádzané  prezentáciou maďarskej kultúry a gastronómie obyvateľom a návštevníkom mesta. Generálny konzulát Maďarska týmto aktom zároveň daruje sochu do vlastníctva Kežmarku.

„Gróf Imrich Thököly patrí nesporne k najvýznamnejším postavám našich ranonovovekých dejín. Ako vodca protihabsburského povstania integroval nespokojnosť masy obyvateľstva bez rozdielu národnosti alebo spoločenskej príslušnosti a viedol ich do boja za slobodu vyznania a oslobodenie svojej vlasti spod cudzej nadvlády. Ostáva pre nás aj ďalšie generácie príkladom spolupráce a priateľstva našich národov Slovákov, Maďarov i Rusínov,” ozrejmil na záver jeho historickú významnosť profesor, historik a rektor Prešovskej univerzity Peter Kónya.

Imrich Thököly sa narodil 25. septembra 1657 v Kežmarku. Bol synom uhorského magnáta slovenského pôvodu Štefana Thökölyho a Márie, rodenej Ďulafiovej. Študovať začal v roku 1667 na evanjelickom kolégiu v Prešove. V roku 1670 počas obliehania Oravského hradu ušiel do Sedmohradska a stal sa aktívnym účastníkom boja proti Habsburgovcom. V roku 1678 sa stal vodcom stavovského povstania uhorskej šľachty. Iba vďaka počiatočným úspechom jeho povstania bol cisár Leopold nútený zvolať Šopronský snem a uzákoniť aspoň čiastočnú náboženskú slobodu. Povstanie šľachty bolo nakoniec porazené v bitke pod Viedňou v roku 1683. Thököly sa s manželkou a najbližšími spolubojovníkmi  následne uchýlil v Turecku, kde 13. septembra 1705 v meste Izmid zomrel. V októbri 1906 boli jeho pozostatky prevezené uhorskou vládou do Kežmarku. Prevoz rakvy na pohrebnom koči do do mauzólea v Novom evanjelickom kostole sprevádzal slávnostný sprievod a zvonenie všetkých kežmarských zvonov.

Mgr. Barbora Sosková

oddelenie komunikácie a propagácie