Aktuality

V Kežmarku pribudnú automaty na sviečky

05

Sviečkomaty sú novinkou jesene na kežmarských pohrebiskách. Po verejnej obchodnej súťaži ich tak môžeme vídať na troch miestach.

Zastupiteľstvo rozhodlo, že umiestnenie sviečkomatov na predaj drobného doplnkového tovaru je v súlade s hlavným využitím plôch cintorínov podľa platnej regulácie využívania územia. Ide o novú službu, ktorou chce samospráva vyjsť v ústrety všetkým návštevníkom cintorínov. Doteraz sme takéto zariadenia vídali v zahraničí a vo väčších mestách. Podobné automaty bežne fungujú v celej západnej Európe.

„Sviečkomaty fungujú nepretržite, verejnosti sú prístupné v čase otváracích hodín cintorína. Ich jednoduché používanie zvládnu aj seniori,“ povedal Ľubomír Čuban z Pohrebných a cintorínskych služieb Pieta Kežmarok. Návod na obsluhu je umiestnený na zariadení a o výške poplatku informujú nálepky, ktoré uvádzajú aj dobu horenia produktu. Používajú sa iba mince nominálnej hodnoty 50 centov, jedno euro a dve eurá. Výhodou stroja je aj to, že je mechanický, na svoju prevádzku nepotrebuje žiadnu energiu, zaberá minimum miesta a je pod kamerovým systémom.

Sviečkomaty sa nachádzajú na troch miestach. Prvé dve sú na Starom historickom cintoríne, jeden pri vstupe od hlavnej cesty a druhý zo vstupu od Materskej školy Cintorínska. Tretí stroj na sviečky nájdeme na Novom cintoríne hneď za hlavným vstupom smerom k Domu smútku.

Mestská polícia chce taktiež občanom pripomenúť, že sychravé jesenné počasie je spojené so zlou viditeľnosťou. Tmavé oblečenie veriacich, ktorí najmä v skorých ranných, či v neskorších večerných hodinách chodia na bohoslužby do kostolov a hlavne na cintoríny prispieva k zvyšovaniu nehodovosti na našich cestách. Viditeľnosť a tým i bezpečnosť chodcov na cestách, ktorí v tomto období častejšie navštevujú cintoríny pomôže zvýšiť nosenie reflexných pások. Aj touto cestou mestská polícia vyzýva chodcov, aby tieto pásky používali. Zviditeľňujú totiž v cestnej premávke a môžu tým zabrániť prípadnej nehode, ktorá môže mať často až fatálne následky.

Chodci, ktorí používajú mobilné zariadenia sa správajú v cestnej premávke nedisciplinovane. Prechádzajú cez cestu mimo vyznačený priechod pre chodcov, nepresvedčia sa, či môžu vstúpiť na vozovku a bezpečne prejsť. Je preto dôležité tieto zariadenia odložiť a venovať sa plne okoliu.

Ondrej Miškovič