Aktuality

V Kežmarku úspešne prebehli prvé štátnice

Prví vysokoškolskí absolventi z kežmarského Miesta prvého kontaktu (MPK) Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (VŠEMVS) boli skúšaní prostredníctvom videohovoru za dodržania prísnych protiepidemiologických opatrení.

Tohtoročný akademický rok sa pre situáciu spojenú s koronavírusom niesol v znamení plnohodnotného dištančného vzdelávania. Okrem štúdia na diaľku si študenti historicky prvýkrát vyskúšali vo virtuálnom priestore aj záverečné bakalárske skúšky, ktoré sa konajú od pondelka 14. júna do stredy 16. júna v priestoroch MPK VŠEMVS v Kežmarku.

Ako uviedol kvestor Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Ľuboš Cibák, myšlienka ponúknuť štúdiachtivým obyvateľom kežmarského regiónu možnosť zvýšiť si kvalifikáciu vznikla zhruba pred štyrmi rokmi: S veľkou podporou radnice mesta sa nám podarilo v Kežmarku otvoriť miesto prvého kontaktu našej školy, cez ktoré sme prijímali prvých študentov pre oblasť manažmentu malých a stredných podnikov. Hneď v prvý rok sa našlo viac ako 30 študentov, ktorí mali záujem o štúdium na našej škole a dnes nastal ten čas, keď po troch rokoch ukončujú prvý stupeň vysokoškolského štúdia štátnou skúškou.“

Príprava na bezproblémový priebeh záverečných štátnych online skúšok trvala niekoľko týždňov. Bolo potrebné zabezpečiť technické vybavenie a logistiku ako pre skúšajúcich a študentov, tak i pre technických administrátorov. Obhajoby prebiehajú pred skúšobnou komisiou ústnou formou. Kým členovia skúšajúcich komisií sedia v priestoroch vysokej školy v Bratislave, študenti sa pripájajú prostredníctvom videohovoru z rôznych miest na Slovensku. Jedným z nich je Kežmarok.

 “V rámci mesta sme už dlhšie mali záujem rozšíriť možnosti štúdia pre tento región a som rád, že dnes už vieme ponúknuť záujemcom o vzdelanie aj možnosť štúdia na vysokej škole. Oslovili sme niekoľko škôl a veľmi pozitívne reagovala práve Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Dnes máme prvých absolventov, prvé štátnice a prvé obhajoby. Zároveň je to pre nás impulz, že mesto Kežmarok sa stáva významným bodom v rámci vysokoškolského štúdia na Slovensku,” dodal primátor mesta Ján Ferenčák.