Aktuality

V Kežmarku vyhlásili mimoriadnu situáciu, dôvodom je zlý stav mosta

Kritická situácia bola vyhlásená v utorok, 17. decembra popoludní. Pre nákladnú dopravu navrhnú niekoľko obchádzkových trás.

Dôvodom vyhlásenia mimoriadnej situácie je veľmi zlý technický stav mosta cez rieku Poprad na hlavnej ceste I/66 medzi predajňami Lidl a Billa na ulici Toporcerova v správe Slovenskej správy ciest. Cez most je povolené prechádzať vozidlám len do hmotnosti 5 ton.

„Vlastník mostného objektu Slovenská správa ciest, Investičná výstava a správa ciest počas doby mimoriadnej situácie vykoná opatrenia na odklonenie dopravy v inkriminovanom úseku na nevyhnutné zamedzenie prípadného ohrozenia zdravia, života a majetku osôb. Ďalej vykoná nevyhnutné práce na príprave a realizácii odstránenia zlého stavebnotechnického stavu mosta a zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti dopravy na štátnej ceste I/66,“ uvádza sa v dokumente o vyhlásení mimoriadnej situácie.

Okrem toho vlastník pripraví a zrealizuje rekonštrukciu mosta, aby vyhovoval požiadavkám dopravy na štátnej ceste I. triedy. Do doby rekonštrukcie musí prijať opatrenia na odklonenie tranzitnej dopravy a zabezpečenie obslužnej dopravy dotknutého územia, kde je vysoká koncentrácia priemyslu a služieb v rámci mesta Kežmarok.

„Obmedzenia v plynulosti cestnej premávky na dvoch mostných objektoch výrazne zasiahli do života ľudí, obmedzili chod niektorých právnických osôb. Situácia môže ohroziť aj zdravie či majetok občanov,“ zdôraznil primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák.

Situáciu musia čím skôr vyriešiť obchádzkové trasy, ktoré Slovenská správa ciest pripravuje a oficiálne vyznačí čo najskôr. Jedna by mala viesť cez Spišskú Belú a Vysoké Tatry, tá druhá až cez Prešov. Obchádzkovú trasu cez mestský most na ulici Nižná brána nie je možné využiť, nakoľko aj ten je v zlom technickom stave a prechádzať cez neho môžu len vozidlá do 11 ton.

Ďalším krokom bude výstavba nového dočasného premostenia. Podľa slov zástupcu vlastníka mostného objektu by sa tak malo udiať do konca marca budúceho roka. Na základe mimoriadnej situácie by mala byť v rýchlejšom režime zabezpečená aj rekonštrukcia hlavného mosta cez štátnu cestu I/66.

Nakoľko situácia presahuje kežmarský okres a zasahuje do ďalších, vedenie mesta chce iniciovať zvolanie Bezpečnostnej rady Prešovského kraja.