Aktuality

V Kežmarku začali s pilotným testovaním žiakov kloktacími testami

Základná škola Grundschule v Kežmarku spustila pilotné testovanie svojich žiakov kloktacími testami. Testovanie kloktaním je dobrovoľné.

Žiaci zo ZŠ Grundschule absolvovali v piatok 26. marca pilotné testovanie na ochorenie COVID-19 pomocou kloktacích testov. Išlo o žiakov II. stupňa, ktorí sa aktuálne učia prezenčnou formou v malých skupinách 5 žiakov +1 učiteľ. Žiaci, ktorí absolvovali testovanie kloktaním, sa už nemuseli dodatočne testovať antigénovými testami. Testy môžu využiť aj žiaci z nižších ročníkov so súhlasom zákonného zástupcu. Podmienkou naďalej zostáva čestné prehlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu.

„Dnes si naši žiaci vyskúšali kloktacie testy po prvýkrát. Išlo o študentov druhého stupňa. Odbery robil poučený pracovník a vzorky po odobratí putovali do akreditovaného laboratória, kde ich vyhodnotia a výsledky oznámia priamo rodičom cez email alebo sms. Po Veľkej noci by sme chceli takýmto spôsobom začať testovať aj žiakov 3. a 4. ročníka. Testovanie kloktaním bude fungovať na báze dobrovoľnosti a rodič musí dať písomný súhlas k tomu, aby mohlo byť jeho dieťa testované,” priblížil proces riaditeľ školy Miroslav Beňko.

Podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie predpoklad, že po veľkonočných prázdninách sa na Slovensku začneme riadiť regionálnym covid automatom. Otvorila by sa tak možnosť plnohodnotného obnovenia prezenčného vyučovania na 2. stupni v základných školách.

V prípade, že sa forma testovania kloktaním osvedčí, mohlo by to urýchliť bezpečný návrat žiakov k prezenčnej výuke. “Bol by som najradšej, keby žiaci druhého stupňa nastúpili na prezenčnú výuku vo všetkých školách. Čakáme len na pokyn, kedy nám to ministerstvo umožní,”uviedol primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák.

V prípade záujmu o túto formu testovania musia zákonní zástupcovia vypísať potrebné dokumenty, ktoré sú spolu s ďalšími podrobnosťami dostupné na stránkach jednotlivých škôl. Ak zákonný zástupca o testovanie dieťaťa kloktaním záujem nemá, žiak môže byť naďalej testovaný antigénovými testami.

Mgr. Barbora Sosková

oddelenie komunikácie a propagácie