Aktuality

Vansovej Lomnička opäť spojila talentované recitátorky Kežmarského okresu

Únia žien Slovenska zorganizovala 53. ročník celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy s názvom Vansovej Lomnička. Táto súťaž vznikla na počesť spisovateľky, redaktorky prvého slovenského ženského časopisu Dennica Terézie Vansovej.

Terézia Vansová sa narodila do rodiny evanjelického farára Samuela Medveckého vo Zvolenskej Slatine. Podobne ako  jej súpútnička Podjavorinská, aj Vansová mala skromnejšie vzdelanie, ktoré si dopĺňala z vlastného záujmu samoštúdiom.

Okresné kolo Vansovej Lomničky sa konalo 25. februára v Mestskom kultúrnom stredisku. Zúčastneným sa prihovoril viceprimátor mesta Karol Gurka, ktorý priznal, že sa v mladosti tiež venoval prednesu, a zároveň vyzdvihol talent súťažiacich žien. Neodmysliteľnou súčasťou Vansovej Lomničky sú aj odborné poroty jednotlivých ročníkov festivalu, ktorých členmi sú nielen profesionálni umelci, ale aj ľudia z praxe, ktorí vedia posúdiť umelecké i odborné kvality súťažiacich. Dôležitým pre porotu bol výber samotného diela, ale nezabúda ani na ústny prejav, ktorý tvorí podstatu samotnej súťaže. „Recitátorka by mala mať hlavne lásku ku hovorenému slovu,“ vystihla podstatu súťaže Eva Rafajová, ktorá tento rok bola predsedníčkou poroty. Do súťaže bolo prihlásených 19 recitátoriek, súťažilo však iba 17, dve sa odhlásili pre chorobu.

Pravidlá súťaže požadovali striktné dodržanie časového limitu. Pri jeho nedodržaní hrozilo recitátorke vylúčenie z hodnotenia poroty. „Je dôležité pohrať sa so slovíčkami, aby divák bol zaujatý recitátorkiným prejavom,“ doplnila Rafajová a zároveň priznale, že Vansovej Lomnička je každým rokom iná, keďže sa ženy stále menia.

Ondej Miškovič

 

Víťazky okresnej súťaže Vansovej Lomničky

I. kategória

poézia: Martina Tomalová, próza: Diana Budzáková.

Čestné uznanie za poéziu si v tejto kategórií odniesla Alexandra Špaková.

II. kategória

poézia: Monika Koscelníková, próza: Patrícia Demeterová.

IV. kategória

poézia: Božena Tomková, próza: Darina Cveková.