Aktuality

Varovanie obyvateľstva – varovné signály

27

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén a doplnené hovorenou informáciou.

Zvuk sirény znamená vždy nejaké nebezpečenstvo. Upozorňuje obyvateľov na to, že  môže dôjsť alebo už došlo k mimoriadnej udalosti, ktorá ohrozuje životy a zdravie občanov, majetok a životné prostredie.

V meste Kežmarok je vybudovaná varovacia sieť civilnej ochrany. Pozostáva zo šiestich elektronických sirén. Hlasité preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania elektronických sirén prebieha v zmysle pokynov okresného úradu.

Ladislav Melikant, CO

Názov signálu Tón „hovorené slovo“
Povodeň Šesťminútový stály tón sirény „pozor, ohrozenie vodou“ 3x na konci varovného signálu
Požiar Dvojminútový kolísavý tón sirény „pozor, ohrozenie požiarom“ 3x na konci varovného signálu
Ohrozenie čpavkom Dvojminútový kolísavý tón sirény „pozor, ohrozenie čpavkom“ 3x na konci varovného signálu
Ohrozenie chlórom Dvojminútový kolísavý tón sirény „pozor, ohrozenie chlórom“ 3x na konci varovného signálu
Chemický poplach Dvojminútový kolísavý tón sirény „pozor, chemické ohrozenie“ 3x na konci varovného signálu
Radiačný poplach Dvojminútový kolísavý tón sirény „pozor, radiačné ohrozenie“ 3x na konci varovného signálu
Vzdušný poplach Dvojminútový kolísavý tón sirény „pozor, vzdušný poplach“ 3x na konci varovného signálu
Všeobecné ohrozenie Dvojminútový kolísavý tón sirény ——————-
Všeobecné ukončenie Dvojminútový stály tón sirény ——————-
Koniec ohrozenia Dvojminútový stály tón sirény „pozor, koniec ohrozenia“ 3x na konci varovného signálu
 

Skúška sirén

 

Dvojminútový stály tón sirény

„pozor skúška sirén“ 3x na začiatku varovného signálu

„koniec skúšky sirén“ 3x na konci varovného signálu