Aktuality

Vážime si našu prírodu a preto triedime kuchynský odpad

Viete, ktorého odpadu je v smetných nádobách najviac? Možno vás prekvapí, že to nie je ani plast ani plechovky či kov. Podľa mnohých analýz odpadu v nádobách, ktoré posielame na skládky má najväčšie zastúpenie biologicky rozložiteľný odpad. Tvorí priemerne 40 % toho čo vyhadzujeme nielen v obciach ale aj v mestách. Prečo by to mal byť problém? Veď bioodpad sa predsa rozloží…

Opak je však pravdou. Bioodpad je najťažšia a zároveň najproblematickejšia zložka odpadu v čiernych kontajneroch. Na skládke je spolu s ostatný odpadom premiešaný a zhutňovaný. Pre svoj prirodzený rozklad potrebuje vzduch, ktorý na skládke chýba. Rozkladá sa tak oveľa dlhšie, hnije a spôsobuje vznik skleníkových plynov. Skládky dnes patria do prvej trojky producentov skleníkových plynov, ktoré spôsobujú dramatickú zmenu klímy. Okrem toho je to práve bioodpad, ktorý v zmesi odpadu v čiernom kontajneri (hlavne v lete, ak je na slnku) spôsobuje zápach, výskyt hmyzu a láka hlodavce.

Navyše, skládkovanie bioodpadu má neblahý vplyv a na naše financie. Poplatky za uloženie tony odpadu každým rokom rastú. Čím menej odpadu vytriedime, tým vyššie budú náklady mesta a následne aj občanov. Preto je dôležité triediť aj biologicky rozložiteľný odpad.

Práve preto začíname aj my v Kežmarku s triedeným zberom kuchynského odpadu z domácností. Našim cieľom je znížiť množstvo skládkovaného odpadu. Vďaka tomu môžeme ušetriť na skládkovaní a optimalizovať poplatky pre občanov. Navyše bude bioodpad využitý, ako cenný zdroj živín pre poľnohospodárstvo a vďaka jeho triedeniu ochránime našu klímu. Zavedenie zberu kuchynského odpadu je navyše podporené aj legislatívne a vyplýva aj z dlhodobých cieľov Slovenska v oblasti odpadového hospodárstva, ktorými sú:

  • znížiť úroveň skládkovania na úroveň 10 % do roku 2035
  • zvýšiť recykláciu na úroveň 65 % do roku 2035
  • zaviesť triedenie BRKO do roku 2023

Dôsledky klimatických zmien už pociťujeme aj na našom území. Preto je nevyhnutné využívať benefity bioodpadu a premeniť ho na zdroj živín. V priemyselnej kompostárni sa premení na prírodné a prirodzené hnojivo – kompost, ktorý je dôležitým zdrojom živín pre pôdu, pestovanie a v konečnom dôsledku aj pre naše vlastné zdravie. Väčšina slovenskej pôdy je postihnutá eróziou v dôsledku intenzívneho poľnohospodárstva a používaním umelých hnojív. Kompost aplikovaný do pôdy jej dodá potrebnú organickú výživu, zlepší jej vlastnosti a vďaka tomu sa zlepší aj kvalita poľnohospodárskej produkcie. Potraviny, ktoré budeme konzumovať budú mať viac vitamínov, minerálov a výživovú hodnotu.

Prínosy triedenia bioodpadu a kompostovania pre občanov

Triedenie a zberu kuchynského odpadu má veľa celospoločenských a environmentálnych prínosov. Čo však prinesie občanovi?

Úspora peňazí pre mesto aj občana

Menej skládkovaného odpadu ušetrí mestu veľa peňazí. Vďaka tomu nebudeme musieť zásadne zvyšovať poplatky pre občanov. Umožníme vám triediť bioodpad do hnedých nádob alebo kompostovať priamo vo vašej záhrade.

Praktické vybavenie na zber

Aby bolo pre vás triedenie bioodpadu pohodlné a zároveň účinné, získate od mesta praktické vybavenie – prevetrávané košíky a kompostovateľné vrecká. Pripravili sme pre vás aj osvetovú kampaň, aby ste mali dostatok informácií a mali k dispozícii všetky podstatné informácie. Každá domácnosť v bytových domoch získa praktický kôš na triedenie odpadu a vrecká, ktoré sú kompostovateľné a zabezpečia, aby vám v kuchyni nič nehnilo a nezapáchalo. Vďaka tomu nebudete znečistené košíky musieť po každom použití umývať.

Obyvatelia rodinných domov môžu svoj bioodpad spracovať v záhradnom kompostéri. Odmenou im bude prázdnejšia nádoba na zmesový odpad a tiež prírodné hnojivo, ktoré získajú každoročne z kompostéra zadarmo.

Lepšie životné prostredie pre nás a ďalšie generácie

Menej odpadu, recyklovanie a efektívne využívanie zdrojov je nevyhnutné pre to, aby sme si aj v budúcnosti mohli dovoliť určitý životný štandard. Triedením odpadu, predovšetkým toho biologického, môžeme výrazne zlepšiť kvalitu nášho životného prostredia. Každý gram bioodpadu, ktorý neskončí na skládke prispeje k zníženiu skleníkových plynov a bojuje proti globálnemu otepľovaniu. Navyše vďaka kompostom hnojenej pôde bude naša pôda schopná lepšie absorbovať dažďovú vodu, ochráni nás pred povodňami a nebude erodovať. Využitie kompostu na hnojenie rastlín prinesie na naše stoly výživnejšie a zdravšie ovocie a zeleninu.

Galéria