Aktuality

Vo vežičke kežmarskej Reduty našli historický odkaz vo fľaši

ilustračný obrázok

Unikátny historický nález sa podarilo nájsť pri rekonštrukcii národnej kultúrnej pamiatky zo 17. storočia.

Reduta bola za národnú kultúrnu pamiatku vyhlásená v roku 1981. Ide o pôvodne renesančnú budovu, ktorá za svojimi múrmi ukrýva množstvo príbehov. Pri rekonštrukčných prácach vežičky na budove reduty sme v guli našli sklenenú fľašu, v ktorej boli uložené artefakty na pergamenovom papieri napísané v latinčine a doplnené kresbou. S vzácnym nálezom sme ihneď oboznámili pamiatkový úrad a pani Cintulovú, riaditeľku Múzea v Kežmarku, aby ho nechali preložiť a uchovali pre budúce generácie,” uviedol vedúci oddelenia rozvoja mesta a výstavby Teodor Štubňa.

Na mieste reduty stála v minulosti strážna veža. Tú prestavali v 17. storočí majitelia kežmarského hradu, rodina Thökölyovcov, na takzvaný panský dom Herrenhaus. Ubytovávali v ňom svojich hostí. V rokoch 1705 – 1708 bola v budove tlačiareň Mateja Glasera – Vitraria, kde vyšli nemecké, maďarské i latinské publikácie, ako aj knihy v dobovej slovenčine. V roku 1818 sa budova prestavala v klasicistickom slohu na redutu.

Detaily nálezu priblížil primátor mesta Ján Ferenčák: „Vo fľaši sa nachádzali dva pergameny. Na jednom je zobrazená historická rytina mesta Kežmarok z roku 1814 a vyobrazuje ako mesto vyzeralo pred viac ako 200 rokmi, a tiež pohľad na Tatry. Na zadnej strane sú v latinčine buď mená zhotoviteľov alebo tých, čo sa podieľali na rekonštrukcii. Druhý pergamen má menný zoznam a po bližšom preskúmaní uvidíme, či sú to mená vtedajších senátorov, ľudí, čo sa podieľali na rekonštrukcii alebo významných občanov, ktorí prispeli na rekonštrukciu finančne.“

Reduta v Kežmarku bola odovzdaná k rekonštrukcii v piatok 26. marca 2021. Projekt obsahuje opravy a nátery fasády, opravu omietok, výmenu pieskovcových obkladov sokla a pilierov, výmenu výplní dverných a okenných otvorov, komplet výmenu strešnej krytiny a poškodených častí krovu. Súčasťou fasády je nástenná maľba, ktorá si vyžaduje reštaurátorský prieskum a následné reštaurátorské opravy. Obnovený vnútorný dvor bude verejne prístupný a bude slúžiť pre účely expozície.