Aktuality

Vojtech Wagner zasadol na stoličku riaditeľa strednej školy

ilustračný obrázok

Riaditeľom Strednej školy Garbiarska 1 sa po úspešnom výberovom konaní 1. júla 2021 stal Ing. Vojtech Wagner. Ponúkame vám rozhovor o  jeho skúsenostiach a víziách s kežmarskou strednou školou.

Krátke predstavenie nového riaditeľa

Narodil som sa v Kežmarku v učiteľskej rodine. Po štúdiu na Kežmarskom gymnáziu som študoval na Vysokej škole technickej v Košiciach na stavebnej fakulte. Štúdium som úspešne ukončil tesne po nežnej revolúcii. V tomto období bolo ťažké nájsť si prácu v stavebníctve, tak som sa rozhodol pracovať ako učiteľ. Najprv som pracoval ako učiteľ na Základnej škole v Ľubici, potom jeden školský rok na Základnej škole vo Vrbove. Od 1. septembra 1992 som začal pôsobiť ako učiteľ odborných predmetov na Strednej odbornej škole na Garbiarskej ulici v Kežmarku. Posledných 11 rokov som na tejto škole pôsobil ako zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie.

Ako hodnotíte prvé dni na stoličke riaditeľa?

S riadiacou prácou už mám určité skúsenosti z pozície zástupcu riaditeľa školy. S nástupom do funkcie riaditeľa sa moje kompetencie rozšírili aj o hospodársku a ekonomickú oblasť. Pozícia riaditeľa sa v súčasnej dobe stáva manažérskou. Prioritou pre mňa stále ostáva výchovno-vzdelávací proces, kvalita vzdelávania a pohodová atmosféra. Mojim cieľom je udržať školu v silnej konkurencii škôl a podľa možností ju ešte vyzdvihnúť. V budúcnosti by som chcel školu viac zapojiť do duálneho vzdelávania, čo je dôležité aj súčasnej dobe. Chcel by som zaviesť aj nové odbory štúdia, ale aj oživiť niektoré, ktoré tu už boli v minulosti. Táto práca je teraz náročnejšia aj z dôvodu pandémie, pre množstvo rôznych nových nariadení, usmernení a vznikajúcich situácii.

Byť riaditeľom je asi úplne iné ako bežným učiteľom, čo beriete ako svoju najväčšiu výzvu?

Určite je práca riaditeľa úplne iná ako práca bežného učiteľa. Je potrebné riešiť iné problémy školy, ale snažím sa ostať naďalej v kontakte aj s vyučovacím procesom. Mojou snahou je udržať našu školu tak, aby u nás žiaci radi študovali a vytvárať podmienky, aby zamestnanci pracovali úspešne a radi vykonávali svoju prácu. V tomto školskom roku sa nám podarilo vstúpiť do systému duálneho vzdelávania v odboroch stolár, klientsky manažér pošty a mechanik stavebnoinštalačných zariadení. Pre žiakov je určite lepšie absolvovať prax priamo vo firmách a u budúcich potencionálnych zamestnávateľov. Snažím sa aj o zlepšovanie podmienok pre žiakov. V budove teoretického vyučovania sme zakúpili pre každého žiaka osobnú skrinku na prezúvanie, pripravujeme kamerový systém na ochranu majetku školy a skvalitnili sme internetové pripojenie v priestoroch školy. Na odbornom výcviku sa snažíme podľa možnosti zabezpečiť dostatok materiálu a pomôcok pre vykonávanie odborných prác žiakov. V stredisku gastro odborov realizujeme dokončenie vybavenia prevádzky novými zariadeniami ešte z dotácie, ktorú sme získali v minulosti. Za najväčšiu výzvu v budúcnosti považujem aj rekonštrukciu a obnovu Domova mládeže, ktorý je súčasťou našej školy.

Čo pokladáte za svoj doterajší najväčší úspech v pozícií učiteľa?

Úspechy učiteľa, to sú úspechy mojich žiakov. Počas môjho takmer 30-ročného pôsobenia na tejto škole sa mnoho žiakov zapojilo do bežného ale aj kariérneho života. Mnohí sú dnes úspešní vo svojej profesii aj vďaka vedomostiam, ktoré som im odovzdával. Úspechy učiteľa sa nemerajú len víťazstvami v súťažiach, ale aj tým, že bývali žiaci prídu zapísať svoje dieťa k nám do školy a prihovoria sa pri stretnutí. Vtedy vieme, že naša práca v škole nebola zbytočná. Mnohí spomínajú na štúdium na našej škole len v dobrom a preto sa rozhodli umiestniť v našej škole aj svoje deti.

Ostávate aj učiť nejaké predmety alebo sa budete naplno venovať práci riaditeľa?

Práca riaditeľa si vyžaduje veľa času počas celého dňa, musím sa tejto funkcii venovať naplno. Napriek tomu mám aj svoju vyučovaciu povinnosť. Učím dva predmety v prvom ročníku v odbore murár. Chcem byť aj naďalej v interakcii učiteľ – žiak.

Ondrej Miškovič