Aktuality

Významné januárové udalosti Základnej umeleckej školy Antona Cígera

Kežmarčania boli v novom roku svedkami dvoch významných udalostí pre Základnú umeleckú školu Antona Cígera. Na sviatok Troch kráľov jej žiaci a pedagógovia v Paulínskom kostole predstavili nové CD a 15. januára si od primátora mesta prevzal dekrét na ďalších päť rokov riaditeľ školy Ján Levocký.

V Kežmarku vznikla prvá nemecká hudobná škola v roku 1931 a po odsune Nemcov v jej činnosti pokračovala mestská hudobná škola, v ktorej prevažovalo súkromné vyučovanie hudby. Organizované hudobné vzdelávanie sa naplno obnovilo v roku 1952, keď do Kežmarku prišiel Anton Cíger. Na tradíciu nadviazal aj tým, že v prvom učiteľskom zbore pôsobili aj niektorí z pedagógov a bývalých žiakov nemeckej hudobnej školy. Dnes táto škola nesie jeho meno a naďalej podporuje v našom meste mladé talenty.

Nový album Základnej umeleckej školy Antona Cígera predstavili na novoročnom koncerte, ktorý sa uskutočnil 6. januára v Paulínskom kostole v Kežmarku. Chrámom zazneli viaceré skladby od slovenských i zahraničných skladateľov. Celkovo takmer 45 minút hudby poskytuje poslucháčovi dokonalý umelecký zážitok, čo potvrdil aj záverečný potlesk na podujatí, ktoré vyprevádzalo toto dielo do sveta. Novoročné CD školy je nepredajné. „Hlavným poslaním tohto CD je propagácia školy a je poskytované žiakom, ktorí sa podieľali na jeho tvorbe,“ ozrejmila Patrícia Demeterová, ktorá v škole pracuje ako pedagogička. Náklady spojené s vydaním CD zabezpečila ZUŠ, na grafike obalu sa podieľali žiaci výtvarného odboru, technickú stránku nahrávky mal na starosti Vincent Jaš, podobne ako všetkých doterajších albumov. Skladby boli interpretované žiakmi ZUŠ Antona Cígera.

Po výberovom konaní sa na obdobie piatich rokov ujal vedenia ZUŠ znova Ján Levocký. V súčasnosti škola má 1 106 žiakov a 36 pedagógov a radíme ju k najväčším školám v Kežmarskom okrese. Škola ostáva verná svojim doterajším umeleckým odborom. Študenti sa môžu venovať hudobnému, výtvarnému, tanečnému či literárno-dramatickému odboru. „V budúcnosti by sme radi našu umeleckú školu rozšírili o masmediálny odbor,“ priblížil nám plány riaditeľ Levocký. Práve masmediálny je piatym možným odborom, ktorý sa dá zriadiť na takomto type školy. Po výberovom konaní sa po 30 rokoch pozície v riadení školy Jánovi Levockému toto výročie navýši o ďalších päť rokov. Primátor mesta Ján Ferenčák odovzdal menovací dekrét staronovému riaditeľovi 15. januára a zaprial mu do budúcnosti ešte viac talentovaných študentov, ako i veľa osobných a profesijných úspechov na poste riaditeľa školy.

Ondrej Miškovič