Aktuality

Z policajného zápisníka v auguste 2020

Psia šarvátka

Večer prvého augusta sme na telefonickej linke prijali oznámenie, že do dvora rodinného domu, kde má oznamovateľka svojho psíka, vbehol pes z ulice, obaja sa začali biť a nevedela ich od seba odtrhnúť. Na miesto bola vyslaná hliadka, ktorá cudzieho psa odchytila. Pes bol začipovaný, a tak mohol byť kontaktovaný majiteľ. Vec bola riešená v zmysle zákona.

Stratené dieťa

Tretieho augusta prišiel osobne na operačné stredisko pán, ktorý oznámil, že z jeho otvoreného vozidla odišiel sám na neznáme miesto jeho štvorročný syn, ktorý má Dawnov syndróm. V čase, keď oznamovateľ dával popis dieťaťa, sme prijali na tiesňovej linke 159 oznam, že do hotela Hviezdoslav doniesli stratené dieťa. Okamžite na dané miesto išiel aj s oznamovateľom príslušník MsP. Pani, ktorá dieťa našla samé, ako blúdi na Kostolnom námestí, sa domnievala, že sa stratilo nejakým turistom v blízkosti hotela, tak ho okamžite odviedla na recepciu, odkiaľ následne vyrozumeli tiesňové linky 158 a 159. Otec si syna v poriadku prebral a bol poučený, že dieťa nemôže nechávať samé.

Bujaré oslavy

Piateho augusta 49 minút po polnoci sme prijali anonymný oznam, týkajúci sa rušenia nočného pokoja na Ľubickej ceste. Oznamovateľ popísal miesto, kde sa majú konať „bujaré oslavy“, kam bola vyslaná hliadka, ktorá zistila, že v danom priestore prebiehajú oslavy. Po upozornení hliadkou okamžite ukončili hudobnú produkciu, na mieste už bol zachovaný nočný pokoj. Vec bola vyriešená v rámci zákona.

Malý ježko

Piateho augusta ráno o 9.08 hod. sme prijali oznámenie, že na námestí pred redutou sa nachádza malý ježko, a keďže sa v okolí pohybuje mládež, má obavy, aby ježkovi neublížila. Hliadka, ktorá bola vyslaná na miesto, ježka odchytila a vyviezla ho do voľnej prírody.

Dieťa v herni

Siedmeho augusta sme prijali oznam od pracovníčky RIO – detský raj, že sa tam nachádza päťročný chlapček, ktorý je tam sám, bez rodičov, chce ísť domov, a ona má obavy, aby sa niečo nestalo. Vyslaná hliadka na mieste našla chlapčeka, ktorý povedal, ako sa volá, ale nevedel povedať, kde býva. Lustráciou sa meno dieťaťa v systéme nenašlo. Príslušníčka MsP šla s chlapčekom, ktorý ju zaviedol k ním domov, kde dieťa bolo odovzdané a matka bola dôrazne upozornená na riadnu starostlivosť o dieťa vzhľadom na jeho vek.

Deti so zbraňou

17. augusta sme na linke 159 prijali oznámenie o tom, že oznamovateľka z balkóna svojho bytu pozoruje dvoch chlapcov v blízkosti cyklochodníka vo veku asi 10 – 12 rokov, ktorí strieľajú z nejakej pištole so značným akustickým efektom. Mala obavu, aby nedošlo k ohrozeniu ľudí, ktorí sa pohybujú po chodníku.

Na miesto bola vyslaná hliadka, na kamerách nájdený pohyb dvoch chlapcov v danej lokalite. Monitorovaný bol ich pohyb a zároveň bola hliadka inštruovaná, kde sa osoby uberajú. Hliadka zistila, že šlo o dvoch chlapcov vo veku 11 rokov, pričom jeden z nich používal airsoftovú zbraň, ktorej použitie je možné len na vyhradených a zákonom určených miestach osobami staršími ako 18 rokov. Na základe tohto bolo dané konanie oznámené na stálu službu OO PZ Kežmarok. Vec prevzala priamo na mieste hliadka z OO PZ Kežmarok na ďalšie riešenie.

Dispečing MsP